Toukokuussa 2021 vahvistettu uusi asumisoikeuslaki lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yksinkertaistaa asukasvalintaa. Uudella asumisoikeuslailla halutaan varmistaa, että asumisoikeusasuminen on toimiva, kohtuuhintainen ja houkutteleva asumismuoto myös tulevaisuudessa.

Asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Asumisoikeussopimukset ovat jatkossakin kaikissa tapauksissa pysyviä, eikä niitä voida irtisanoa.
 

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnon hakijoille

  • Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa siirrytään määräaikaisiin järjestysnumeroihin ja ARAn valtakunnalliseen jonotusjärjestelmään. Uuden asukasvalintajärjestelmän on tarkoitus alkaa toimia 1.9.2023.
  • Järjestysnumero haetaan kunnalta 31.8.2023 asti.
  • Jos sinulla on kunnalta saatu pysyvä järjestysnumero, se on käytettävä viimeistään 31.12.2023.

Keskeisimmät muutokset asumisoikeusasunnossa asuvalle

  • Asukkaiden tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan. Tarkoituksena on esimerkiksi lisätä sähköistä tiedotusta ja luoda asukkaille mahdollisuus valita valvoja valvomaan asumisoikeusyhtiön toimintaa.
  • Asukasedustajien määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa kasvatetaan.
  • Asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin käsittelee jatkossa yhtiötason asioita, kuten korjaussuunnitelmia ja käyttövastikkeiden tasauksen periaatteita.
  • Asumisoikeusasioiden kehittämiseksi perustetaan valtakunnallinen neuvottelukunta, johon osallistuu sekä omistajien että asukkaiden edustajia.


Lue lisää uudesta asumisoikeuslaista ympäristöministeriön sivuilta 

 

Jaa tämä sivu