Opiskelija huomioi tulorajat!

Opiskelijan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat yleensä opinto- sekä asumistuki. Opiskelija on oikeutettu saamaan opintotukea Kelalta, kun hän pystyy todistamaan opintojensa edistymisen opiskelemalla riittävän tehokkaasti opintopisteitä saavuttaen. Asumistukea saa asunnon vuokran ja vanhempien omistusten sekä tulojen perusteella. Kela arvioi ilmoittamiesi tietojen ja koululta saatavien opintosuoritusten perusteella oikeutesi tukiin.

Opinto- ja asumistuki eivät kuitenkaan mahdollista kovinkaan kummoista elämänlaatua. Moni opiskelija haluaakin rahoittaa opintojaan sekä opintojen aikaista elämistä käymällä myös töissä opintojen ohella. Tämä on erittäin hyvä ratkaisu, jos opinnot siihen joustavat ja samalla saa käyttöönsä hieman extrarahaa opiskelija-arkea piristämään.

Lisää käyttörahaa ja hyvää kokemusta tulevaisuuteen

Työssäkäynti mahdollistaa muunkin kuin ainaisen makaronin ja tonnikalan syönnin. Työskentelemällä esimerkiksi viikonloppuisin saa kasaan mukavat tienestit. Omilta opiskeluajoiltani muistan, miten raadollista pelkillä tuilla pärjääminen oli. Siksi työnteko opintojen ohella oli loistava ratkaisua.

Myös työkokemus opiskelujen ajalta on arvokasta ja voit siten kehittää jo mahdollista ammatillista osaamistasi. Monesti opiskelu joustaa sen verran, että viikosta löytyy löysää aikaa, jonka voi käyttää keikka ja pätkätöissä. Monet työskentelevät esimerkiksi palvelualoilla, joissa paikkaavaa työvoimaa tarvitaan.

Muista tulorajat!

Opiskelijan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että hän ei ylitä vuoden tulorajoja työssäkäynnin takia. Normaaleilla kesätöillä tätä tulorajaa ei ylitetä, mutta jos käy töissä paljon myös opiskelukuukausina, on syytä laskea tulot tarkkaan. Muuten edessä on tyly kirje Kelalta, jossa todetaan tulorajan ylittyneen. Tulot vaikuttavat siis siihen, miten monelta kuukaudelta voi nostaa opintotukea. Jos haluaa käydä töissä, voi olla myös nostamatta opintotukea, estääkseen rajojen ylittymisen.

Vuosituloraja määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta tukia nostetaan. Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 660 euroa jokaista tukikuukautta kohti. Ne ovat siis kuukausia, jolta opiskelijalle on maksettu opinto- tai asumistukea.

Jos esim. nostaa opintotukea yhdeksän kuukauden ajalta, voi kalenterivuoden aikana tienata 11 850 € ilman tukien palauttamista.  (opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tuloiksi, mutta muut sosiaalietuudet kyllä.)

Huomaa myös, että Kela huomioi tulot suoraan bruttotuloina. Bruttotuloista ei ole tehty mitään vähennyksiä. Niistä ei vähennetä veroja, tulonhankkimiskuluja, menoja tai muita vähennyksiä.

Kun tulorajat pitää mielessä ja laskee vuoden alussa sopivat työmäärät, pystyy pienellä vaivalla varmistamaan oman toimeentulonsa ilman raskauttavia yllätyksiä takaisinperinnästä.

Vietä siis railakas ja tehokas opiskeluvuosi elämästä nauttien!