Haluatko jättää asumisoikeusasunnon perinnöksi?

Jokainen haluaa aikanaan määrittää, mitä jätämme jälkipolville oman aikamme loppuessa. Rakkaiden, vaalittavien muistojen lisäksi Suomessa perinnöksi jää yleensä asunto. Moni ei kuitenkaan tiedä, että myös asumisoikeusasunnon voi halutessaan jättää helposti perinnöksi. Tämä perintö ei myöskään rasita perillisiä omistusasunnon jättämisen kaltaisilla suurilla perintöveroilla. Asiasta on tehtävä ajoissa oikeat ilmoitukset, jotta prosessi on sujuva ja vaivaton sen myöhemmin voimaan astuessa. 

Asumisoikeusasunnoista on säädetty tarkasti Suomen laissa, ja laki asumisoikeusasunnoista määrittää asumisoikeusasuntoja koskevat mahdollisuudet ja rajoitteet. Lain mukaan asumisoikeus kuuluu kuolinpesään, ja sen voi omistusasunnon tapaan jättää perinnöksi asumisoikeuden siirtämällä.  

Huomioitavaa on myös, että puoliso saa asua asumisoikeusasunnossa vielä toisen kuoltua. Tämä seikka kannattaa selventää myös perillisille hämmennysten välttämiseksi. Asumisoikeus periytyy vasta perinnön antajan puolison siitä luovuttua. 

Miten siis edetä perintöasian kanssa?

Tärkeintä on huolehtia siitä, että omistajalle on tehty ilmoitus asumisoikeuden siirrosta. Lisäksi pitää huolehtia siitä, että luovutuksen saajalla on käyttämätön asumisoikeusjärjestysnumero. Sen voi hakea luovutuksen saajalle helposti kunnan asuntotoimistosta tai nettipalvelusta, jota monet kunnat jo tarjoavat. Kun nämä asiat ovat kunnossa, niin perinnönjako sujuu aikanaan ongelmitta. Perintöä jakaessa omistaja hakee luovutuksensaajalle kunnan asukashyväksynnän ennen asumisoikeussopimuksen siirtoa. 

Tarkista siis nämä: 

  • Luovutuksensaajalla on oltava käyttämätön asumisoikeusjärjestysnumero 

  • Asumisoikeuden siirrosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus omistajalle 

Voit myös aina ottaa yhteyttä suoraan Asokotien asiantuntijoihin sinua askarruttavissa kysymyksissä asumisoikeusasuntoihin liittyen. 

Voit käydä tutustumassa tarkkoihin lainkohtiin täältä.