Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta sopii Asokodeille

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi toukokuussa tiekartan, joka on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toimenpiteistä. Valituista neljästä painopistealueesta: hankinnat, viherjätteet, rakentaminen sekä jakamis- ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, erityisesti kaksi viimeistä kytkeytyy olennaisesti myös asumiseen. 

Voimme hyvillä mielin todeta, että meillä Asokodeilla on jo käynnissä monia toimenpiteitä, jotka tukevat Helsingin asettamia tavoitteita. Eivätkä toimenpiteet hyödytä pelkästään pääkaupunkiamme, vaan kaikkia 31 toimintapaikkakuntaamme ympäri Suomea. 

Asokodit omistaa yli 16 500 asumisoikeusasuntoa ja koko Asuntosäätiö-konserni yhteensä yli 17 500 asuntoa.  Konsernimme on maamme neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja, joten tekemisillämme on merkitystä.  

Asokodit toteutti jo monta vuotta sitten  kiinteistöissään erittäin merkittävän ilmastoteon, kun öljylämmityskohteet muutettiin maalämmöllä toimiviksi. Lisäksi viime vuosina on kiinteistöissämme otettu laajasti käyttöön nykyaikainen teknologia, jolla talojen lämmitys saadaan toimimaan kustannustehokkaasti säätiloja ennakoiden. Samalla tulevat lämmityksen  mahdolliset vikatilanteet nopeasti tietoon ja korjatuiksi. 

Uusimpana isona urakkana olemme käynnistäneet ns. viihtyvyysremontit, joilla asumisviihtyisyyden lisäämisen ohella parannetaan talojen energiatehokkuutta. Tulemme 2030-luvun alkuun mennessä remontoimaan 1990-luvulla valmistuneet asuntomme, joita on noin 11 500. 

Viihtyvyysremontteihin on kytketty alusta lähtien myös kiertotalouden elementtejä. Pääkaupunkiseudulla yhteistyötä tehdään Kierrätyskeskuksen kanssa vanhojen kodinkoneiden kierrättämiseksi uusiokäyttöön. Vastaavanlaisia yhteistyökumppaneita on löytynyt myös maakunnista.

Olemme linjanneet, että yli kolme vuotta vanhat kodinkoneet uusitaan, jotta pystymme ylläpitämään koneet jatkossa tehokkaammin. Tämän linjauksen toteuttaminen edellyttää menetelmää, jonka myötä käyttökelpoiset koneet eivät päädy kaatopaikalle, vaan hyvään jatkokäyttöön.

Viihtyvyysremonttien materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota kestävyyteen. Se kuuluu Asuntosäätiö-konsernin peruslinjauksiin, ja ARA-taloissa kestävän kehityksen periaatteita tukee myös remonttien rahoitusjärjestelmä. Rahoituksellisista syistä isoja remontteja ei tehdä usein ja siksi nyt valittujen materiaalien pitää kestää käytössä pitkään. 

Tavoitteenamme on pilotoida myös hiilineutraali viihtyvyysremontti, samoin kuin kehitellä uudisrakentamiseen hiilipäästöt minimoiva tuotantomalli. Molemmat ideat ovat vielä hahmotusvaiheessa, mutta niiden toteuttamiseen tähtäävät hankkeet saadaan liikkeelle todennäköisesti seuraavan vuoden aikana. 

On hyvä asia, että Helsinki lähtee järjestelmällisesti tukemaan kiertotaloutta rakentamisessa. Rakentaminen vaikuttaa merkittävästi hiilijalanjälkeen ja Helsingin kaltaisen suuren toimijan esimerkki vaikuttaa. Samalla periaatteella haluamme toimia myös Asokodeissa. Isona toimijana koemme, että meillä on vastuu olla edelläkävijä.

Olemme tehneet monia muitakin toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Kerroimme niistä myös asukkaille taannoin Kotimaisema-lehdessä. Haluamme, että asukkaat tuntevat ja tietävät tekevänsä ilmastoteon asumalla Asokotien asumisoikeusasunnossa.