Mikä on Aviapolis Liikennelabra -hanke?

Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa kehitetään ennennäkemättömiä tulevaisuuden liikenteen palveluita. Sen osahankkeissa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin. Hankeen päätoteuttaja on Vantaan kaupunki, se on osa Trafin koordinoimaa Liikennelabra-kokonaisuutta ja samalla myös Smart &Clean säätiön muutosprojekti. Hankkeessa ovat mukana yli 30 kumppania.

Vantaan Aviapoliksen alueella on käynnissä hanke, jossa mm. tutkitaan mahdollisuuksia parantaa alueen asukkaiden ja työntekijöiden liikkumisen mahdollisuuksia sekä mahdollistaa kulkeminen muutoin kuin omalla henkilöautolla.

Aviapolis toimii Liikennelabran virallisena markkinatestausalueena, tarjoten mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiselle.

Miksi olemme mukana

Ymmärrämme kodin merkityksen sekä sen, että esimerkiksi ennen muuttopäätöstä tarkistetaan ne kaikista tärkeimmät välimatkat ja reitit. Asukkaita toisin sanoen kiinnostavat kulkuyhteydet kuin parkkipaikat – että tuleeko olla auto, vai selviäisikö arjen pyörityksestä jopa ilman. Sillä kuinka asukkaat onnistuvat junailemaan arkensa, on merkitystä. Tässä yksi syy siihen, miksi olemme mukana Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa, tai miksi ylipäätään mietimme erilaisia liikkumiseen liittyviä ratkaisuja. 

Millä liikut huomenna?

Asukastilaisuus tulevaisuuden liikkumisesta

Maanantaina 29.4.2019 klo 17.30 järjestettiin Pakkalan Pointtissa avoin asukastilaisuus tulevaisuuden liikkumisen kehittämiseksi Aviapoliksessa ja sen lähialueilla. Lue terveiset asukastilaisuudesta.

Meistä jokainen on oman liikkumisensa asiantuntija. Siksi halusimme kuulla, miten joukkoliikenteen ja muiden liikkumistapojen käyttö sujuu alueen asukkaiden mielestä tällä hetkellä ja miten liikenteen ja liikkumispalveluiden toivotaan kehittyvän, jotta oma arki helpottuisi.

Digitalisaatio ja muu teknologiakehitys, väestön keskittyminen kaupunkeihin, lainsäädännön muutokset sekä kasvanut ymmärrys sekä huoli ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä vaikuttavat siihen, miten asuinympäristöä ja liikennejärjestelmää suunnitellaan. Tavoitteena on, että arjen liikkumisesta tulee sujuvampaa ja ympäristön kannalta kestävää.

Osana Aviapolis Liikennelabra -hanketta Vantaan kaupunki, Siemens Mobility Oy sekä muut hankekumppanit mukaan lukien Asuntosäätiö-konserni järjestivät asukasillan, jossa esiteltiin Aviapoliksen alueen kehittymistä sekä sitä, miten tulevaisuuden ratkaisut vaikuttavat palveluihin ja liikkumiseen Aviapoliksessa ja sitä ympäröivillä asuinalueilla Veromiehessä, Pakkalassa, Kartanonkoskella ja Tammistossa. Haluamme kuulla sinun näkemyksiäsi arjen liikkumisen tarpeista.

Konkreettisena esimerkkinä tulevaisuuden liikkumisratkaisuista Siemens Mobility esitteli tapahtuman yhteydessä kutsuohjattua liikennepalvelukokeilua*, joka täydentää joukkoliikennettä ja soveltuu erinomaisesti alueen sisäiseen liikkumiseen ja parantaa yhteyksiä kehärataan. Palvelu oli käytössä kyseisen illan ajan.

logot-aviapolis-liikennelabra