23.03.2021

Asumisoikeusasuntojen kysyntä ampaisi pilviin

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on noussut hurjalle tasolle. Viime vuonna alkanutta nousukiitoa siivittää koronatilanteen mukanaan tuoma taloudellinen epävarmuus. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenyhtiöiden olisi mahdollista käynnistää heti noin 1200 asunnon uudistuotanto.

Asumisoikeusasuntojen hakijamäärät jatkavat huimaa kasvuaan. Hakijamäärät lähtivät nousuun jo vuosi sitten keväällä koronan myötä, ja voimakas kasvu on jatkunut edelleen.

Tämän vuoden aikana hakijamäärät ovat kasvaneet hyvin voimakkaasti. Tammi-helmikuussa 2021 hakemusten määrä kasvoi 53 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2020 tammi-helmikuussa hakijoita oli noin 6000 kuukaudessa. Tämän vuoden tammi-helmikuussa hakijamäärät ovat nousseet jo noin 9200 hakijaan kuukaudessa.

- Kysyntä on kasvanut erityisesti suurissa kaupungeissa, joissa myös asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ovat huomattavasti markkinavuokria edullisempia. ARA:n uusimman markkinaselvityksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat olivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 43 prosenttia kalliimpia kuin omakustannusperiaatteella määriteltävät asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä.

Pelkästään Helsingissä ero on 51 prosenttia asumisoikeuden hyväksi. Myös muissa isoissa kaupungeissa ero on merkittävä: Tampereella, Turussa ja Oulussa ero on 23 prosenttia asumisoikeuden hyväksi. Muissa suurissa kaupungeissa eroa on 14–19 prosenttia. Lähes kaikissa isoissa kaupungeissa käyttövastikkeet ovat myös ARA-vuokria edullisempia.

Koronan myötä tilan tarve on kasvanut

Suurin yksittäinen syy kasvavaan kiinnostukseen on ollut koronatilanne. Se on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja siirtänyt monen asunnonostosuunnitelmia.

- Koronatilanne on myös siirtänyt runsaasti työntekijöitä etätöihin. Lisätilan tarve näkyy muun muassa siinä, että isompia perheasuntoja on kysytty aiempaa enemmän. Asumisoikeusasuminen on turvallinen ja edullinen vaihtoehto vuokra-asumiselle, ja tietoisuus siitä on selvästikin lisääntynyt, kertoo Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n 1. varapuheenjohtaja ja TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

Suomessa oli vuodenvaihteessa yli 50 000 asumisoikeusasuntoa 48 eri paikkakunnalla. Niiden käyttöaste eli asuttujen asuntojen osuus koko asuntokannasta on aina ollut korkea ja hipoo helmikuun tilastoissa jo 99 prosenttia. Vapaita asuntoja on liian vähän ja lisärakentamiselle olisi vahva tilaus.

- Uusista asunnoista on huutava pula. Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenyhtiöidenolisi mahdollista käynnistää heti noin 1200 asunnon uudistuotanto. Lisäksi noin 1100 asunnon peruskorjaus olisi mahdollista käynnistää heti tai viimeistään koronarajoitusten päätyttyä, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n 2. varapuheenjohtaja, Avain Asumisoikeus Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta.

 

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä. SAY:n tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä. SAY:n jäsenyhteisöt omistavat noin 99 prosenttia Suomen yli 50 000 asumisoikeusasunnosta, joissa asuu yli 100 000 asukasta. Lisätietoja: www.asumisoikeus.fi

 

Lisätietoa:
Jari Riskilä
toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy