14.09.2021

Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen mallia tahtituotannon keinoin

Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen mallia tahtituotannon keinoin

Asuntosäätiö kehittää yhteistyössä kumppaneidensa kanssa tehokasta ja mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille aiheuttavaa korjausrakentamisen toteutusmallia.

Asuntosäätiö on käynnistänyt mittavan kehityshankkeen, jossa kehitetään korjausrakentamiseen toteutusmallia tahtituotannon periaattein. Tavoitteena on toteuttaa korjaustyöt tarkasti organisoiduissa ja aikataulutetuissa työjonoissa.

Asuntosäätiön omistuksessa on paljon 1990-luvulla valmistuneita asumisoikeusasuntoja, jotka ovat tulleet peruskorjausikään. Asuntosäätiön tahtona on remontoida asunnot siten, että asukkailla on mahdollisuus asua kodissaan remontin ajan mahdollisimman vähin häiriöin.

Kehityshankkeen myötä uudella toteutusmallilla pyritään lyhentämään asuntokohtaisen remontin läpimenoaikaa kolmesta viikosta jopa kahteen viikkoon. Ajan lisäksi tavoitteena on parantaa laatua. Päämääränä on, että asunto voidaan luovuttaa asukkaan käyttöön virheettömänä. Vastuullisuus on kehityshankkeen keskiössä: mm. vanhojen kodinkoneiden kierrätys huomioidaan peruskorjauksen toteutusmallissa.

– Tavoitteenamme on toteuttaa mittavat remontit asumisoikeusasunnoissamme vuosien 2020–2030 aikana. Aikataulu remonteissa on erittäin tiukka, joten meillä on todellinen tarve uudelle, tehokkaalle toteutusmallille, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Allianssikumppaneiksi Renevo ja Carinafour

Kehityshanke toteutetaan allianssimallilla, jonka muodostavat Asuntosäätiö, hankkeen pääurakoitsija Renevo sekä tahtituotannon ja logistiikan kehittämisestä vastaava Carinafour. Hankkeen toteutusmuodon konsulttina on toiminut Vison.

– Olemme iloisia, että olemme osa kehityshanketta, joka yhdistää eri ammattialojen asiantuntemuksen ja ratkaisuja parhaaseen lopputuloksen haetaan yhdessä allianssimallilla. Uusi toteutusmalli mahdollistaa tehokkaan ja korkealaatuisen korjausrakentamisen tavan. Perinteisiin toimintamalleihin verrattuna uudessa mallissa on hyvää se, että hankkeen eri osapuolet ovat saman pöydän ääressä pitkään, ennen kuin kohteiden varsinaiset rakennustyöt aloitetaan. Näin toimintatavoista saadaan kehitettyä mahdollisimman hyviä, toimivia, kustannustehokkaita ja asukkaat huomioivia jo ennen varsinaisten rakennustöiden alkua, kertoo Renevon toimitusjohtaja Arttu Liukku.

– On hienoa olla mukana toteuttamassa skaalautuvaa tuotantojärjestelmää, joka mahdollistaa tietoon perustuvan johtamisen ja jatkuvan parantamisen. Kehityshankkeen ytimessä ovat vakioidut toimintatavat ja tietojärjestelmät. Tämän tasoinen yhteistyö on ainutlaatuista ja osoitus Asuntosäätiön vahvasta tahtotilasta näyttää esimerkkiä koko toimialalle, iloitsee Carinafourin operatiivinen johtaja Ari Viitanen.

Asuntosäätiö pitää strategiansa mukaisesti asuinkiinteistöistään huolta ekologisesti kestävällä tavalla ja asukkaiden asumisviihtyvyyttä parantamalla. Korjausrakentamisen kehityshankkeen pilottikohteina toimivat Asuntosäätiön neljä kerrostalokohdetta, joista kolme sijaitsee Espoossa ja yksi Helsingissä. Korjauskohteiden suunnittelutyöt on pääosin tehty ja korjaustöissä käytettävät materiaalivaihtoehdot valittu. Ensimmäisen kohteen korjaustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2022.

Hankkeen alustava laajuus on 131 asuntoa ja sen kustannusarvio on noin 7,25 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta.

Yhteyshenkilö

Turkka Keravuori
rakennuttamisjohtaja