01.10.2019

Tanja taitaa projektiviestinnän

tanja_viihtyvyysremontti

Elokuun alussa työnsä aloittaneella projektiviestinnän asiantuntijalla Tanja Oksalla on pitkä työkokemus projektiviestinnästä. Oksan mielestä tärkeintä on tiedottaa ennakoivasti ja oikea-aikaisesti remonttiin liittyvistä asioista.

– Asukkaiden täytyy saada tietää heitä koskevista asioista, koska on kyse asukkaiden kodista ja vielä niin, että siellä asutaan remontin aikana. Kun tietoa on riittävästi, myös pinna kestää paremmin remontin haasteelliset hetket. Silloin on myös helpompi muistaa, että lopputuloksena vaivasta on uudistettu koti, perustelee Oksa.

Hankkeissa voi tulla eteen tilanteita, joita ei ole osattu etukäteen ennakoida. Siksi täytyy luoda selkeä suunnitelma, jossa huomioidaan myös nopeat tiedottamistarpeet.

Oksan tehtävänä on luoda projektiviestinnälle selkeä säännöllisen viestinnän malli. Hän vastaa yhdessä projektipäällikön kanssa projektin aikaisesta viestinnästä. Urakoitsijat puolestaan sitoutetaan sopimuksin tiedottamaan työmaan asioista. Viestintäkanavina tulee olemaan niin Kotikulma, perinteiset paperitiedotteet kuin myös asukastilaisuudet.

Oksa on mukana tukemassa viestinnän toteuttamista tarvittaessa. Hän pitää tärkeänä vuorovaikutuksellista viestintää, jossa asukkaat voivat vaikuttaa. Oksa on jo päässyt mukaan muun muassa asukastilaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä asukkaiden kohtaamispaikkoja. Niissä nousee esiin uusia viestintätarpeita.

– Kirjaan ylös asukastilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen ja kooste jaetaan asukkaille mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Näin varmistamme, että myös asukkaat, jotka eivät olleet läsnä tilaisuudessa pysyvät ajan tasalla, kertoo Oksa.

Asukastoimikunta on Oksan mukaan tärkeä yhteistyökumppani viestinnässä.

– Asukastoimikunta voi olla mukana myös muistuttamassa asukkaita siitä, että vaikka remontin keskellä on ajoittain ikävä asua, luvassa on parempaa. Remontti tuo kuitenkin lopulta aina asukkaalle entistä ehomman ja viihtyisämmän kodin asuttavaksi, muistuttaa Oksa.

Henkilökohtaisesti Oksa on innoissaan työstä, joka luo alalle uudenlaista toimintamallia.

– Onhan se herkullista päästä luomaan uusia käytäntöjä yhdessä asukkaiden kanssa, iloitsee Oksa.