02.10.2019

Asokodeissa käynnistyy mittavat viihtyvyysremontit

korjraktiimi_mikolta_1

Asuntosäätiö uudisti rakennuttamisen ja kiinteistönpidon toiminnot hoitaakseen asuntojen sisäpuoliset viihtyvyysremontit hyvän asiakaspalvelun hengessä.

Asuntosäätiöllä on omistuksessaan yli 16 000 asumisoikeusasuntoa, joista suurin osa on tullut siihen ikään, että asuntojen sisäpuolet kaipaavat korjaustoimia. Konserniin kuuluu myös tuhat vuokra-asuntoa, mutta suurin osa taloista on niin uusia, ettei laajempiin korjaustoimiin ole tarvetta. Joihinkin vanhempiin vuokrataloihin on tehty isompi peruskorjaus.

– Asiakaspalvelustrategia on ohjannut toimintaamme jo pitkään. Nyt myös rakennuttaminen on organisoitu siten, että pystymme kehittämään palveluitamme entistä selkeämmin ja asiakkaiden tarpeet huomioiden, perustelee rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Yhtiön toteuttama korjausrakentaminen on ollut aiemmin lähinnä ylläpitokorjaamista, eikä isoja korjaushankkeita ole juurikaan ollut. Toiminnoista on vastannut kiinteistönpitoyksikkö ja tekniset isännöitsijät.

Uudistuksen myötä tekniset ja hallinnolliset isännöitsijät voivat keskittyä paremmin kohteiden vuosihuoltotyyppisiin töihin ja asiakaspalveluun. Viihtyvyysremonttihankkeet hoidetaan keskitetysti rakennuttamisyksikössä.

– Viihtyvyysremontit pyritään tekemään ennen kuin talo on täyttänyt 30 vuotta. Tavoitteena on, että kaikki asunnot on korjattu 2030-luvun alkuun mennessä. Uudistamme noin 50 kohteen asunnot vuosittain, kertoo Keravuori.

Rakennuttamisyksikköön on palkattu uusia osaajia ja kiinteistönpidon yksikkö on organisoitu uudelleen nimeä myöten. Kiinteistönpito on muuttunut asiakkuusosastoksi, jotta toiminnan perusta näkyy myös nimessä.

– Myös asiakkuusosaston uudelleenorganisointi pohjautuu asiakaspalvelustrategiaan. Tavoitteenamme on, että asukkaan asioita hoidetaan jatkossa entistä paremmin, kodit pidetään kunnossa ja asukkaiden asumiseen liittyvät ongelmat hoidetaan palveluhenkisesti, toteaa kiinteistöjohtaja Kimmo Rintala.

Korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa rakennuttamisen, isännöinnin ja myynnin tulee toimia saumattomasti yhteen. Uudelleenorganisointi tukee myös yhteistyön kehittämistä.

Yhteistyössä on kyse erityisesti toimivasta viestinnästä tekijöiden kesken. Uudistuksessa on nostettu erityiseen asemaan myös asukasviestintä, jota varten on palkattu projektiviestinnän asiantuntija.

– Asumisoikeusasuntojen erikoisuus on, että isotkin korjaukset täytyy hoitaa asukkaiden asuessa kodeissaan. Se asettaa erityishaasteita remontinaikaiselle viestinnälle. Siksi olemme palkanneet henkilön koordinoimaan ja yhtenäistämään viestintää sekä olemaan myös urakoitsijan viestinnällisenä tukena, kertoo Keravuori.

Asokotien asuntojen käyttöaste on korkea, 98 % ja vaihtuvuus pieni, 16,4 %. Nyt tehdyt muutokset nähdään satsauksena tulevaisuuteen, jotta yhtiön asumisoikeusasunnot nähtäisiin jatkossakin kilpailukykyisenä vaihtoehtona markkinoilla.

Viihtyvyyskorjauksilla uskotaan olevan vaikutusta vanhojen asuntojen kysyntään ja myös vuokrattujen asuntojen määrään. Asumisoikeusasuntoja on jonkin verran vuokrattuna tilanteessa, jossa asuntoon ei ole saatu myydyksi asumisoikeussopimusta.

– On selvä asia, että kun laatutaso nostetaan 90-luvun alusta tämän päivän tasolle, sillä on vaikutusta asuntojen haluttavuuteen, toteaa Keravuori.