02.12.2016

Yhdessä voi asua monella tavalla

sukupolvien korttelipiha

Yhteisöasumisesta on maassamme puhuttu pitkään. Erilaisia kokeiluja on tehty ja jotkin ratkaisuista ovat jopa jääneet elämään, mutta suomalaisethan ovat perinteisesti ”Oma tupa, oma lupa” –tyyppistä kansaa.

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita nuorten kimppakämppiä, vaan se voi toteutua asumisessa monessa muodossa. Yhteiset tunnuspiirteet ovat yhteistoiminta, yhteistilat ja yhteisöllinen organisaatio. Muun muassa Ruotsista, Tanskasta, Hollannista, Saksasta ja Itävallasta löytyy yhteisöllisyyden toteuttamisesta monia esimerkkejä, jotka ovat varmasti ajan myötä myös rantautumassa Suomeen.

Yksi esimerkki on Helsingin Jätkäsaareen kehitetty monisukupolviasumisen malli, eri-ikäisiä ihmisiä yhdistävän Sukupolvienkorttelin. Vuonna 2010 alkaneessa kehitystyössä ovat olleet mukana monialaisen yritysjoukon lisäksi Aalto-yliopistoTekesAsumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAYmpäristöministeriö ja Helsingin kaupunki.

Ideana oli keskittää kolmen talon yhteistiloja yhteen paikkaan, jolloin niistä saatiin isompia, parempia ja monipuolisempia. Kortteli on samalla kyläyhteisön paluu kaupunkiin. Ihmisten osaamiset, taidot ja intohimot yhdistyvät vapaa-ajan tekemisessä, harrastuksissa ja tapahtumissa. Lapset, nuoret, aikuiset, seniorit ja vanhukset elävät ja asuvat kaikki samassa korttelissa.

Yhteisöllisyys ei kuitenkaan synny itsestään, vaan tarvitaan aktiivisia ihmisiä. Sukupolvien korttelissa kysymystä ratkotaan korttelivalmentajan palkkaamisella. Hänen tehtävänään on tuottaa asukkaille yhteisöllisiä palveluja ja innostaa kaikki mukaan. Tärkeää on kuitenkin, ettei yhteisöllisyys ole pakollista. Kukin voi elää omaa elämäänsä Sukupolvienkorttelissa, mutta kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Yksinäisyys on Suomessa yleinen ongelma.. Yhtenä ratkaisuna voisi olla, että jakaisimme enemmän yhteisiä tiloja erilaisten ihmisten kanssa ja näin rikastuttaisimme elämäämme.

Toivotetaan onnea Jätkäsaaren korttelille. Siellä asuvat jo opiskelija ja perheet ja vuoden alusta ovat tulossa seniorit.

- Ritva Bergström