03.04.2018

Asukastutkimus: Asuntosäätiön vuokralaiset ovat tyytyväisiä asukkaita

piilipuuntie1A-B-1_770x580_isona

Asuntosäätiö Vuokra-asunnot Oy:n teettämän asukastutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia vuokralaisista kokee Asuntosäätiön vahvana ja luotettavana toimijana, ja ovat siksi myös valmiita suosittelemaan Asuntosäätiötä muille. Tulos on erinomainen, sillä tutkimuksen tehneen Innolinkin vertailutietokannassa vastaava luku on keskimäärin 41 prosenttia.


Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy teetti Innolinkillä asukastutkimuksen, jossa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimustulokset perustuvat helmikuussa tekemiin 200 puhelinhaastatteluun.

Asukastutkimuksen mukaan vuokralaisten tyytyväisyys on hieman parantunut edellisestä vuodesta. Asteikolla 1-5 vastaajat antoivat Asuntosäätiön toiminnalle kokonaisarvosanaksi 4,2, kun luku oli edellisenä vuonna 4,1.

Vastaajat mielsivät Asuntosäätiön erityisesti turvalliseksi (4,3) ja ystävälliseksi (4,2). Tämän lisäksi Asuntosäätiön toiminnan onnistuneimpina tekijöinä pidettiin erityisesti asuintalojen sijaintia (4,1), asunnoista huolehtimista (4,1) sekä toimivaa kiinteistön siivousta (4,0).

Jopa 85 prosenttia haastatelluista uskoo pysyvänsä nykyisessä asunnossa lähitulevaisuudessa, ja 23 prosenttia vastaajista arvioi, että asunnon laatutason nosto saisi heidät asumaan nykyisessä asunnossa kauemmin. Kahdeksan prosenttia ilmoitti harkitsevansa muita Asuntosäätiön asuntoja.

– On ilo huomata, että asukkaamme viihtyvät Asuntosäätiön asunnoissa. Saimme tutkimuksessa myös erittäin hyödyllistä palautetta sekä kehitysehdotuksia. Nämä tullaan käsittelemään huolellisesti, sillä haluamme jatkossa tarjota entistä parempaa asumista, toteaa Asuntosäätiö-konsernin toimitusjohtaja Esa Kankainen.