03.04.2019

Asuntosäätiö valmis tekemään lisää ARA-asuntoja

Magneettikatu 10 julkisivu

Asuntosäätiön tilinpäätös vuodelta 2018 on vahvistettu. Toimintavuonna valmistui 258 ja suunnitteilla oli 530 asuntoa. Asuntosäätio olisi valmis tekemään enemmänkin ARA-asuntoja, jos tarjolla olisi kohtuuhintaisia tontteja ja tukielementit kannustavampia. ARA-asuntotuotannon kasvattaminen pitäisi nostaa hallitusohjelmaan.

Vuosi 2018 oli Asuntosäätiölle menestyksellinen. Asuntojen käyttöaste oli korkea, 98 % ja asukasvaihtuvuus vähäinen 16,4 %. Asuntosäätiöllä on nyt omistuksessaan yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa.

Asuntosäätiö ei jaa koskaan osinkoja

- Asuntosäätiön perustajien määrittelemät yleishyödylliset arvot ohjaavat yhä Asuntosäätiön toimintaa. Yksi keskeinen arvotekijä on, ettei säätiö tulouta toiminnasta kenellekään osinkoja, vaan kaikki mahdollinen tulo käytetään sääntöjen mukaan toiminnan kehittämiseen, toteaa toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiö on perustettu vuonna 1951. Perustajajäsenistä Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vuokralaiset VKL ry:n, Invalidiliitto ja SAK ovat yhä aktiivisesti toiminnassa mukana.

- Pääsimme viime vuonna toteuttamaan myös Asuntosäätiölle tärkeää aluekehitystyötä Helsingin Sompasaaren SunZEB-korttelissa, Vantaan Aviapolis Liikennelabra –hankkeessa sekä käynnistämällä ensimmäisen puukerrostalohanke Espoon Tapiolaan. Erinomaisia esimerkkejä aluekehittämisen tämän päivän tarpeista eli ilmastonmuutoksen hillitsemisestä asukaslähtöisesti palveluita kehittämällä, kertoo Kankainen.

Viime vuoden onnistumisiin Kankainen listaa myös Isännöintiliiton myöntämän vuoden isännöintiteon, joka myönnettiin Asokodeille jakamistalouteen pohjautuvasta Asoliiteri-palvelusta.

Asukkaiden ja yhteiskunnan tarvitsemaa asuntotuotantoa

Valmistuneet 258 asuntoa ovat juuri sellaisia, joita kasvukeskuksissa tarvitaan juuri nyt eli kohtuuhintaisia asuntoja tavallisille palkansaajille lähellä työpaikkoja.

- Asuntosäätiöllä olisi valmiudet rakennuttaa asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja enemmänkin. Tuotantoa hidastavat rakentamisen kustannukset, kohtuuhintaisten tonttien puute ja valtion tukielementtien vähäisyys, listaa Kankainen ja toivoo, että kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen nostetaan mukaan hallitusohjelmaan.

- Vain ARA-tuotannolla saadaan lisää edullisia asuntoja markkinoille. ARA-tuotannon matalat asumiskustannukset perustuvat omakustannusperiaatteeseen nojautuvaan vuokra- ja vastikemääritykseen sekä omistajayhteisöjen voitonjakorajoitteisuuteen, perustelee Kankainen.

Kankainen nostaa esiin myös käynnistysavustusten vaikutuksen asumiskustannuksiin.

- Käynnistysavustus on hyvä keino lisätä ARA-tuotantoa. Asuntosäätiö on takavuosina toteuttanut runsaasti asuntoja, joiden vuokra saatiin noin kaksi euroa matalammaksi ko. avustusten turvin eli tuki näkyy suoraan asukkaiden asumiskustannuksissa, toteaa Kankainen.

Tulossa mittavat peruskorjaukset

Asuntosäätiössä on toteutettu vanhassa kiinteistökannassa mittavia hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä. Energiankulutus laski vuonna 2018 koko kiinteistökannassa 2,3 %.

- Valtaosa asumisoikeusasunnoistamme on tulossa peruskorjausikään ja tavoitteena on korjata vuosittain noin 50 kohdetta. Peruskorjauksissa päivitetään aina myös kiinteistöjen energiatehokkuus. Mittava urakka edellyttää ARAn korjausavustuksia. Laki velvoittaa yhtiön pitämään asunnot kilpailukykyisinä, mutta vastikkeiden kohtuullisena pitäminen vaatii ammattitaitoisen rakennuttajaosaamisen lisäksi asukkaiden kannalta edullisia rahoituksen instrumentteja, toteaa Kankainen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Esa Kankainen
Puhelin: 040 758 5580
esa.kankainen@asuntosaatio.fi

 

Asuntosäätiö on alueiden ja monipuolisen asuntotuotannon kehittämiseen erikoistunut rakennuttaja ja kiinteistöjen omistaja. Se rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa erityyppisillä omistusmuodoilla. Konserni omistaa yli 17 000 asuntoa ja on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Sen suurin tytäryhtiö Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) omistaa yli 16 000 asumisoikeusasuntoa 31 paikkakunnalla. Konsernin toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa.