03.06.2020

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit Asuntosäätiölle

yhteiskunnallinen_yritys_avainlippu_asuntosaatio
Valtakunnallisesti toimivalle Asuntosäätiölle ja Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle (Asokodit) on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkien käyttöoikeus osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle palvelulleen sekä liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. 

Asuntosäätiö sr -konserni tekee sääntöjen mukaisesti työtä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Säätiö kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa sekä pyrkii luomaan puisto- ja puutarhavaltaisia asuinalueita, jotka on suunniteltu asunnon tarvitsijain etuja sekä erityisesti lasten ja nuorison huollon asettamia vaatimuksia silmällä pitäen. Missiona on Hyvä koti kaikille. Asuntosäätiön tarkoituksena ei ole välittömän voiton tai taloudellisen edun tavoittelu.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki on suomalaisten hyvin tuntema alkuperämerkki, joka kertoo suomalaisesta alkuperästä ja työllistämisestä kotimaassa. Yhteiskunnallinen yritysmerkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. 

– Olemme ylpeitä meille myönnetyistä merkeistä. Ne tukevat toimintamme ytimessä aina olleiden yleishyödyllisyyden ja vastuullisuuden viestintää sidosryhmillemme. Asuntosäätiön perustivat vuonna 1951 kuusi suomalaista kansalaisjärjestöä, joiden tavoitteena oli asuntopulan voittaminen ja tavallisten ihmisten asumistason kohottaminen. Nämä tavoitteet ohjaavat yhä toimintaamme. Kehitämme turvallisia, kohtuuhintaisia ja kestäviä asuinympäristöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa. Mahdollistamme hyvää asumista ja onnellisia koteja asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasunnoissa ympäri Suomen, kertoo Asuntosäätiö sr -konsernin toimitusjohtaja Esa Kankainen.

– Asuntosäätiö sr -konsernin toiminnan ytimessä on vastuullisuus ja yleishyödyllisyys, jota edellytetään myös yhteistyökumppaneilta ja säätiön toiminta perustuu elinkaariajatteluun ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki onkin juuri oikea merkki kertomaan Asuntosäätiö sr:n arvoista ja toiminnasta ja Avainlippu-merkki puolestaan kertomaan Suomessa tehdystä työstä ja työllistävyydestä, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta. 


Lisätietoja
Johanna Otranen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Asuntosäätiö sr -konserni, johanna.otranen@asuntosaatio.fi, 050 747 2461

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773 

 
Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

Asuntosäätiö sr -konserni tekee työtä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Suomen neljänneksi suurimpana asuinkiinteistöjen omistajana sen visiona on tarjota parasta asumista elämän eri vaiheisiin mission Hyvä koti kaikille mukaisesti. www.asuntosaatio.fi