04.06.2018

Aiesopimus linjaa maankäytön suunnittelua Siuntion kuntakeskuksessa ja Störsvikin alueella

Siuntio_Kankainen_Isotupa

Siuntion kunta ja Asuntosäätiö ovat allekirjoittaneet 1.6.2018 aiesopimuksen yhteistyöstä Siuntion kuntakeskuksen ja Störsvikin alueen keskeneräisistä maankäytön suunnitteluun, vanhoihin sopimuksiin ja maanomistukseen liittyvistä asioista. Sopimus linjaa osapuolten välistä yhteistyötä tulevaisuudessa.

Störsvikin alue on kuntakeskuksen jälkeen kunnan toinen voimakkaasti kehittyvä taajama.

– Kunnalla ja Asuntosäätiöllä on vuosikymmeniä pitkä yhteistyö Störsvikin alueen suunnittelussa ja toteutuksessa, joka on laajentunut kuntakeskuksen alueelle. Tätä yhteistyötä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös Sunnanvikin aluetta, toteaa kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa.

Kunnan ja Asuntosäätiön yhteistyö on ollut tuloksellista, sillä Störsvikiin on rakentunut Pickalan vapaa-ajankeskus ja kunnan Störsvikin asemakaava on osittain vanhentunut ja sitä muutetaan vastaamaan nykyistä markkinatilannetta huomioiden alueen kehittämistarpeet. Pysyvän ja vapaa-ajan asumisen välillä ole enää käytännössä suurta eroa.

Aiesopimuksessa sovitaan hankekohtaisesti niistä periaatteista, tavoitteista ja aikatauluista, joita pyritään noudattamaan sopimuksessa mainittujen alueiden osalta.

Sopimuksessa määriteltiin yhteistyö Siuntion kuntakeskuksen kehittämisestä, Kasabergetin alueen asemakaavan ja siihen liittyvän maankäyttösopimuksen periaatteista, Golfkartanon pohjoispuoleisen alueen asemakaavan muutoksen periaatteista, maa-alueiden luovutuksista, Störsvikin Dyvikenin ja Kolaholmenin alueen kehittämisestä sekä Sunnanvikin alueen kehittämisestä.

– Aiesopimus on merkittävä asiakirja kuntarakenteen kehittämistä varten. Erityisesti kuntakeskuksen kannalta on tärkeää, että Siuntion Sydämen alueelle radan varteen saadaan asemakaavan mukainen kerrostalotuotanto käyntiin. Kunnalle on myös arvokasta, että yhteistyö Asuntosäätiön kanssa jatkuu, toteaa Isotupa.

– Asuntosäätiöllä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus alueiden kehittämisestä. Olemme tyytyväisiä, että Siuntion kunta luottaa kokemukseemme ja yhteistyömme jatkuu, toteaa toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, 044 386 1049, juha-pekka.isotupa@siuntio.fi
Toimitusjohtaja Esa Kankainen, 040 758 5580, esa.kankainen@asuntosaatio.fi