04.10.2016

Neljännesvuosisata asumisoikeutta – pidetty asumismuoto

historiikki

Asumisoikeusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa. Suomen asuntokannasta tämä asumismuoto kattaa noin kuusi prosenttia. Lainsäädäntöä ollaan aktiivisesti kehittämässä, jotta asumisoikeudesta tulisi entistä itsenäisempi omistusmuoto. Uudistuotannon volyymin kehitys erityisesti kasvukeskuksissa antaa usko tulevaisuuteen.

Asumisoikeusjärjestelmän syntyhetket ajoittuvat 1980- ja 1990-lukujen taitteeseen. Ylikuumentuneessa taloustilanteessa ja omistusasuntojenhintojen hipoessa taivaita, tarvittiin uusia keinoja. Voidaankin sanoa, että asumisoikeusjärjestelmä syntyi nimenomaan vastaamaan suomalaisten asuntomarkkinoiden haasteisiin. Tavoitteena oli synnyttää asumismuoto, jossa asunnon hankinta olisi yksinkertaista ja jossa asumiskustannukset voitaisiin pitää kohtuullisina. Alun perin asumisoikeusjärjestelmän avulla oli tarkoitus parantaa erityisesti nuorten asuntotilannetta. Sittemmin asumisoikeusjärjestelmässä on otettu erityisesti huomioon myös seniorit.

Vakiintunut ja turvallinen asumismuoto

Tänään, kymmeniä tuhansia asuntoja myöhemmin asumisoikeusjärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa toimivana vaihtoehtona omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa.

Asumisoikeuden tiettyyn asuntoon saa maksamalla verraten alhaisen prosenttiosuuden (15 %) asunnon koko hankintahinnasta ja asumisen ajalta kuukausittaista käyttövastiketta. Tällä sijoituksella asumisoikeusasukas saa sekä asumis- että lunastusturvan. Asumisoikeusasukkaan tekemä sijoitus on lähes olematon verrattuna esimerkiksi omistusasujaan. Pois muuttaessaan asumisoikeusmaksun saa takaisin rakennuskustannusindeksillä korjattuna ja kiinteistön omistaja vastaa uuden asukkaan hankkimisesta.

Hyvää kannattaa kehittää

Asokotien (Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy) teettämän tutkimuksen mukaan 98 % asumisoikeusasunnoissa asuvista olisi valmis suosittelemaan tätä asunto-omistuksen muotoa. Asumisoikeusasunnoissa viihdytään pitkään ja ammattimaisen kiinteistöomistuksen myötä on kohteet voitu pitää hyvässä kunnossa. Aivan kuten kiinteistöjä on myös hallintajärjestelmiä ajanmukaistettava.

Järjestelmää kehitetään itsenäisenä hallintamuotona niin rahoituksen, asukasvalinnan kuin hakuprosessien osalta.

"Näin voidaan vastata Suomen keskeisiin asuntopoliittisiin haasteisiin, joita ovat korkeat asumiskustannukset ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asumisoikeus on joustava ja turvallinen valinta esimerkiksi työn perässä muuttaville. ARA:n selvitysten mukaan asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat kilpailukykyisiä erityisesti pääkaupunkiseudulla", kertoo Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen.

Asumisoikeusasuntojen rakentamiseen käytetään aravalainoja, joiden korot määräytyvät indeksin mukaan. Tällöin ne ovat käytännössä markkinakorkoja suuremmat. Lisäksi lainaehtojen mukaan lyhennykset kasvavat laina-ajan loppua kohti. Tämä tuo mukanaan haasteita vanhentuvan kiinteistökannan ylläpitoon. Alan toimijat ovat uskovat kuitenkin hyvän ratkaisun löytyvät yhteisen kehitystyön tuloksena.

Uudistuotanto

Asokodit (Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy) on suurin toimija alallaan pyrkimyksenään jatkuvasti tuottaa uusia asumisoikeusasuntoja monipuolisella asuntojakaumalla pääasiassa kasvukeskuksissa. Vuoden aikana on asumisoikeusasuntoja valmistunut Espoon Suurpeltoon, Vantaan Leinelään ja Keimolanmäkeen sekä Lahden Tornatorin alueelle.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, puh. 020 161 2232, marko.pyykkonen@asokodit.fi

 

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntoja rakentava, omistava ja markkinoiva yleishyödyllinen yhtiö. Sen omistuksessa on yli 15.000 asuntoa. Yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asukasyhteistyö on merkittävä osa yhtiön toimintaa. www.asuntosaatio.fi