06.04.2020

Poikkeusoloista aiheutuvien maksuvaikeuksien hoitaminen ARA-kohteissa

Koronapandemia voi aiheuttaa tulojen pienentymistä, minkä seurauksena asumiskustannusten maksaminen vaikeutuu. Kun kyse on asumisoikeusasunnoista tai sellaisista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, joissa korkotukilain tai aravarajoituslain mukaan vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella, talon omistajan mahdollisuudet joustaa käyttövastikkeista/vuokrista ovat vähäiset. Tämän lähtökohdan on todennut omistajien toimintaa ohjaava ja valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 3.4.2020 antamassaan ohjeessa. 

ARAn ohjeen mukaan maksuvaikeuksien kohdatessa asukkaiden on ensisijaisesti haettava asumistukea ja toimeentulotukea. Mikäli tämä ei tuo helpotusta tilanteeseen, on pyrittävä sopimaan maksuaikataulujen joustamisesta. Asukkaan on syytä olla yhteydessä talon omistajaan maksusuunnitelman tekemiseksi jo ennen kuin maksu on myöhässä. ARAn mukaan omistaja voi maksuajan myöntämisen lisäksi luopua kokonaan tai osittain viivästyskorosta ja maksumuistutusmaksuista etenkin, jos asukas on oma-aloitteisesti hoitanut asiaa.

ARAn ohjeessa todetaan, että käyttövastike/vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana, eikä talon omistajalla ole velvollisuutta alennuksiin. Erityisissä poikkeustapauksissa omistaja voi edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myöntää alennuksen, jos alentamiselle on erityiset perusteet ja asukkaan asema olisi muutoin kohtuuton. Lisäksi ohjeessa korostetaan yhtiön velvollisuutta tällöinkin huolehtia vakavaraisuutensa säilyttämisestä.

ARAn ohjeen mukaisesti lähdemme siitä, että myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa maksuvaikeudet tulee hoitaa ensisijaisesti hakemalla asumistukea ja/tai toimeentulotukea tai korotusta näihin etuuksiin. Jos tämän lisäksi tarvitset maksuaikaa käyttövastikkeen tai vuokran hoitamiseen, otathan yhteyttä reskontraamme maksusuunnitelmasta sopimiseksi. ARAn ohjeessa tarkoitettu viivästyskoron alentaminen tai siitä luopuminen ja maksumuistutusmaksujen perimättä jättäminen koskevat vain tilanteita, joissa maksuvaikeudet johtuvat koronapandemian aiheuttamasta tulojen pienentymisestä.     

Käyttövastikkeen/vuokran alentamisesta emme tässä vaiheessa neuvottele. Tällaisen neuvottelun aika on mahdollisesti myöhemmin, mikäli todetaan, etteivät haetut etuudet tai niiden korotukset yhdessä maksusuunnitelman kanssa ole riittäneet auttamaan tämän vaikean vaiheen yli. Tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti, ja todennäköisin ratkaisu tällöinkin on sopia lisäajasta käyttövastikkeiden/vuokrien maksamiseen.           

Mikäli Sinulla tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on vaikeuksia maksaa asuntosi käyttövastiketta tai vuokraa, otathan yhteyttä reskontraamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sopiaksesi tarkemmin tarvittavista joustoista. Taloyhtiökohtaisen reskontranhoitajan yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme, Kotikulmasta ja maksuerittelyiltä.