06.09.2016

Asokotien ja asukkaiden yhteinen seminaari

Tämän vuoden YTE-seminaari asukasaktiivien kanssa pidettiin lauantaina 27.8.

Kokouksessa käytiin läpi niin talouspoliittisia kysymyksiä, asiakastyytyväisyyttä kuin asukkaiden toiveita yhteistyön kehittämiseen.

Asuntopoliittisella rintamalla uudistetaan yleishyödyllisen asuntorakentamisen säädöksiä muuttamalla rajoitusehtoja hankekohtaisiksi. Uudistuotannon määrärahoja vähennettiin kolmanneksella vuonna 2016 ja ristiin kytkentä vuokra- ja asumisoikeustuotannon välillä poistettiin kesäkuussa. Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintamuotona käsittäen rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin.

Kiinteistönpidon painopistealueita ovat ennakoiva korjaaminen, toimivan kiinteistöhuollon tukeminen ja energian ja veden säästäminen. Asukkaille pyritään antamaan entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia asuntojen kohentamiseen. Yhdessä tuumailtujen Stailerin ja Asoedun kehitystä jatketaan.

Kokous oli erittäin hyvähenkinen ja rakentava. Asukkaiden taholta esille nostettiin toiveita mm. vastikekehityksen arvioinnista, asumisoikeuden tunnettuuden lisäämisestä ja asuntojen monenlaisesta kunnossapidosta. Yhteisöllisyyttä korostettiin ja asokotilaisilta toivottiin monenlaista osallistumista. Esiin nousi mm. ajatus ”yhteisöllisyysisännästä” ja hyvänä ideana pidettiin mm. asukastoimikunnan puheenjohtajan yhteystietojen antamista aina kaupan yhteydessä. Yhteistyökumppaniverkoston uudistaminen nousi niin ikään esille.

Lämmin kiitos kaikille aktiiveille! Näillä eväin jatketaan.

Summa summarum: Pienet asiat voivat olla isoja.