07.06.2018

Viherhoidon eriyttämisestä hyvät kokemukset

Piha-alue

Pihat vaativat talojen lailla säännöllistä hoitoa pysyäkseen hyvässä kunnossa. Asokodeilla on neljättä vuotta käytössään viherhoitoyhtiöiden palvelut perinteisen kiinteistöhuoltoliikkeiden rinnalla. Muutos on aktivoinut myös asukkaita pihojen hoitamiseen.

– Asokodeilla on hyviä kokemuksia viherhoitoyhtiöiden palveluista. Niiden avulla saadaan erityisosaamista, jolla varmistetaan laadukkaampi perushuolto ja ennakoiva kunnossapito, kertoo huollon toiminnasta vastaava kiinteistöpäällikkö Kimmo Rintala.

Viherhoitoyhtiöt otettiin käyttöön, koska pelkästään kiinteistöhuoltoyhtiöiden tarjoamilla peruspalveluilla pihat eivät pysyneet halutussa kunnossa. Asiaan vaikutti myös se, että asukkailla ei ole enää halua sitoutua pitkäkestoiseen talkootyöhön. Yksittäisiin talkootapahtumiin osallistutaan helpommin ja esimerkiksi istuttamalla talkoilla kesäkukkia saadaan lisättyä pihojen viihtyisyyttä merkittävästi.

– Suomalaiseen kerros- ja rivitaloasumiseen kuuluvalla talkootoiminnalla on tärkeä rooli myös talon yhteisöllisyyden kehittymisessä. Harvalla on kuitenkaan enää aikaa tai halua sitoutua pitkäjänteisempään talkootyöhön. Yhä useampi haluaa asumiseltaan helppoutta, jota meidän pitää yhtiönä kyetä tarjoamaan, toteaa Rintala.

Erikoisosaaminen myös turvallisuuskysymys

Perusviherhoitosopimukseen kuuluu muun muassa pihan kitkeminen pari kertaa kesässä, pensaiden muotoon leikkaus kolme kertaa kesässä ja tarvittaessa myös viheralueiden myrkytys. Nurmikon leikkaaminen puolestaan kuuluu kiinteistöhuoltosopimukseen.

– Viherhoito vaatii erikoisosaamista esimerkiksi myrkytyksen osalta. On tärkeää, että tuon kaltaiset toimenpiteet toteutetaan siten, että ympäristölle ja asukkaille ei aiheuteta mitään vaaraa, korostaa Rintala.

Pihojen perusviherhuolto ei välttämättä näy asukkaille suurina muutoksina pihan ilmeessä, mutta vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kustannuksiin.

– Jos pihoja ei huolleta säännöllisesti, joudutaan tekemään nopeammin pihojen peruskorjaus, mikä tulee aina kalliimmaksi kuin säännöllinen ylläpito, toteaa Rintala.

Uusi käytäntö aktivoinut asukkaita

Asokotien hallinnollinen isännöitsijä Pentti Koponen toteaa, että asukkaat ovat jo pääsääntöisesti ymmärtäneet viherhoitosopimusten merkityksen kiinteistöjen ylläpidossa. Vanhemmissa taloissa sopimukset ovat toimineet jopa asukastoiminnan aktivoijina.

– Pensaat ovat saattaneet olla jo niin huonossa kunnossa, ettei muotoon leikkaus ole riittänyt, vaan on tarvittu alas leikkuu. Se ei kuitenkaan kuulu perusviherhoitosopimuksiin, koska se on kallis toimenpide. Monissa kohteissa asukkaat ovatkin halunneet itse leikata pensaat. Talkootyö on voinut tuoda jopa usean tuhannen euron säästöt kohteen hoitokuluihin, kertoo Koponen.

Viherhoitoyhtiöt ovat myös opastaneet asukkaita esimerkiksi pensaiden leikkaamisen ajankohdissa.

– On erittäin tärkeä asia, että aktiiviset asukkaat saavat opastusta pihanhoitotoimenpiteisiin. Pihaistutukset ovat kalliita ja niitä pitää hoitaa asianmukaisesti. Väärä leikkausajankohta saattaa vaarantaa istutuksen kasvun, korostaa Koponen.

Asokodit jatkoi tänä vuonna viherhoitoyhtiöiden kanssa vuonna 2014 solmittua sopimusta kahden vuoden lisäsopimuksella. Yhteistyökumppaneina toimivat tällä hetkellä Viherviisikko ja UMP Palvelut Oy. Osassa kohteista kiinteisöhuoltoyhtiön viherosasto hoitaa vihertyöt.

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Kimmo Rintala, 020 161 2275, kimmo.rintala@asokodit.fi
Hallinnollinen isännöitsijä Pentti Koponen, 020 161 2255, pentti.koponen@asokodit.fi