07.10.2020

Olemme säästäneet vettä

vedensaasto
Asuntosäätiö on mukana Energiatehokkuussopimuksessa (VAETS), jonka tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.  

Olemme laskeneet energiankulutusta kiinteistöissämme kehittämällä kiinteistötekniikkaa. Samalla olemme onnistuneet pitämään energiasta aiheutuvia kustannuksia kurissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on vedenkulutus, jonka kulutus laski asumisoikeusasunnoissamme vuosien 2010-2019 välillä jopa 18 prosentilla. Samaan aikaan veden hinta nousi 14,9 prosentilla. 

Vedenkulutuksen hillitseminen on onnistunut esimerkiksi päävesimittareiden tuntimittauksella, mikä on mahdollistanut nopean reagoimisen mahdollisiin vesivuotoihin. Toisin sanoen, jos vesimittari ei yön aikana pysähdy, lähtee siitä hälytys isännöitsijälle, joka lähtee selvittämään hälytyksen syytä. Lisäksi asuntojen vesikalusteet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden huollon yhteydessä tehdään kylpyhuoneen ja saunan kosteusmittaukset sekä raportoidaan käyttöikäarviot.