07.11.2016

Vastikkeilla pidetään kodit kunnossa

Rahat

Asokodit joutuu vuodenvaihteessa nostamaan vastikkeiden hintaa. Syynä on kustannusten, varsinkin rahoituskustannusten nousu.

Asukkaiden maksama vastike koostuu perusvastikkeesta ja hoitovastikkeesta. Perusvastikkeella katetaan muun muassa lainanhoitokuluja ja laajoja korjauksia. Hoitovastikkeilla puolestaan kustannetaan kiinteistöjen perushuoltoa ja muun muassa lämmitystä.

Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen kertoo, että Asokotien toimintaan ja talouteen vaikuttaa muun muassa lainanhoitokustannusten nousu. Esimerkiksi Valtiokonttorin myöntämän vuosimaksulainan vuosittaista maksua tarkistetaan toteutuneella inflaatiolla joka vuosi.

Tänä vuonna inflaatio on aiheuttanut sen, että lainan kulut nousevat 0,5 prosenttiyksikköä.

Lainanlyhennysten kokonaismäärä kasvaa, kun esimerkiksi Asokotien bullet-lainojen maksut osuvat tälle ja ensi vuodelle. Bullet-laina on laina, joka on maksettava kertalyhennyksellä.

– Valtiovalta on monilla toimillaan tehnyt asumisesta kalliimpaa. Esimerkiksi kiinteistöveron alarajaa nostetaan, ja kiinteistöveroprosentti nousee yli 40 paikkakunnalla, Pyykkönen sanoo.

Hoitovastikkeet nousevat koko Asokotien kannassa keskimäärin kaksi prosenttia. Silläkin puolella korotukset johtuvat kustannusten noususta.

– Vesi- ja jätehuoltokustannukset nousevat, ja niihin on budjetoitu keskimäärin hieman yli kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi kiinteistönhoidon, siivouksen ja pihojen hoidon kustannukset kasvavat, ja niihinkin on budjetoitu noin kolmen prosentin nousu. Lämmityskulut eivät ole vuonna 2017 keskimääräisesti nousemassa, sanoo Asokotien kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen.

Toiveisiin vastataan

Asokodit teettää säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia. Yleensä vastaajat toivovat, että asunnoista pidettäisiin entistä paremmin huolta.

– Vastikkeista kertyvillä tuloilla pyrimme vastaamaan asukkaiden toiveisiin. Korjaustoimintaa kehitetään koko ajan, ja korjausbudjettia on kasvatettu, Pyykkönen toteaa.

Asokodit haluaa pitää kiinteistöistä ja asunnoista hyvää huolta, jotta ihmisillä on jatkossakin mahdollisuus turvalliseen ja viihtyisään asumiseen.