08.05.2015

Tekninen huolto ennaltaehkäisee vikoja

Jos asunto viilenee, ilmastointi temppuilee tai hanasta tulee vain kylmää vettä, on syytä ottaa yhteyttä kiinteistönhuoltoyhtiöön. Sen apuna ja taustalla toimii tekninen huolto, joka jo ennalta karsii monet mahdolliset viat.

Asokodit oli ensimmäinen suomalainen asuinkiinteistöalan toimija, joka eriytti kiinteistöhuollon ja teknisen huollon. Edellisestä vastaavat kiinteistönhuoltoyritykset, jälkimmäisestä yli puolessa Asokotien kiinteistöistä Are Oy.

Tekninen huolto tarkoittaa asuntojen ulkopuolisten LVIAS-laitteiden huoltoa ja ylläpitoa. Käytännössä kyse on huolehtimista siitä, että kiinteistön lämpö-, vesi-, ilmastointi-, kiinteistöautomaatio- ja sähkölaitteet toimivat hyvin ja asetettujen arvojen mukaan.

- Häiriöitä pitää ennaltaehkäistä ja mahdollisiin vikoihin puuttua nopeasti. Mitä vähemmän vikatilanteita ilmenee, sitä paremmin tekninen huolto on onnistunut, kiteyttää Asokotien kiinteistöpäällikkö Tero Salminen.

Järjestelmällisesti suunnitelmien mukaan

Kiinteistönhuoltoyhtiöiden kontolle kuuluvat edelleen muun muassa lamppujen ja tiivisteiden vaihto, vuotavan hanan korjaus ja pattereiden ilmaus. Kiinteistöhuoltoyhtiöt myös vastaavat LVIAS-laitteiden toiminnan tarkkailusta ja teknisen huollon tilaamisesta vikoja korjaamaan.

Asokodeilla tekninen huolto tarkistaa ja huoltaa kerran vuodessa kaikki asuntojen ulkopuoliset LVISA-laitteet.

- Asiantuntijamme arvioivat esimerkiksi lämmönvaihtimien, venttiilien ja puhaltimien elinkaaren. Tarvittaessa he huoltavat ja vaihtavat niitä sekä antavat asiantuntija-apua uusien laitteiden valinnoissa, kertoo Aren LVI-toimialapäällikkö Teemu Jalomäki.

Asokotien lisäksi Are vastaa maanlaajuisesti tuhansien muiden kiinteistöjen teknisestä huollosta. Siksi se pystyy vertailemaan kohteita ja etsimään energiatehokkaita ratkaisuja. Saadut opit ja kokemukset koituvat kaikkien hyväksi.

- Meille jo vuosia jatkunut yhteistyö Aren kanssa mahdollistaa pitkäjänteisen suunnittelun ja korjaustarpeiden budjetoinnin, Salminen sanoo.

Asokodit ja Are seuraavat kuukausittain teknisen huollon tavoitteiden toteutumista. Puolivuosittain läpikäydään laajempia katsauksia ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Asumisviihtyisyyttä ja energiatehokkuutta

Kun tekninen huolto hoitaa hommansa hyvin, asukkailla on erinomaiset edellytykset viihtyä asunnoissaan, Kaikki toimii niin kuin pitääkin, mikä myös näkyy kiinteistön energiatehokkuudessa ja asumiskustannuksissa.

Asokodit on antanut Aren hallittavaksi kiinteistöjen lämmönsäätökäyriä, joiden avulla automatiikka säätää patteriveden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan.

Lisäksi Are tarkkailee muun muassa ilmanvaihdon käyntiaikoja ja vedenkäyttöä. Äkilliset muutokset vaikkapa vedenkäytön tuntikulutuksessa vaativat nopeaa reagointia, jotta kiinteistö säästyisi ylimääräiseltä energiahukalta ja sen aiheuttamalta lisäkustannukselta.

- Ylipäätään energiatehokkuuden merkitys teknisessä huollossa kasvaa koko ajan, Jalomäki arvioi.

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuva: Jari Härkönen

Julkaistu: 08.05.2015