08.10.2019

Asuntosäätiö pienentää asumisen hiilijalanjälkeä aktiivisesti

Asuntosaatio_pienentaa_asumisen_hiilijalanjalkea_aktiivisesti

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tuo yleistä hyvää koko Suomelle, mutta Asuntosäätiön asukkaille se tuo myös pienemmät asumisen kustannukset. Yhtiö on toteuttanut viime vuosina mittavia hiilineutraalisuuteen tähtääviä toimenpiteitä.

- Olemme tehneet muun muassa Leanheatin kanssa systemaattista työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiinteistöjen energiankulutuksessa. Leanheat yhdistettynä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun kaukolämpöön on mahdollistanut, että yhtiömme kiinteistökannassa on tiputettu CO2-päästöjä noin viisi miljoonaa kiloa vuodessa, kertoo energia-asioista vastaava kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

Leanheat on täysin automaattinen ja itseoppiva järjestelmä, joka optimoi reaaliaikaisesti sekä yksittäisiä rakennuksia että kokonaisia rakennusryhmiä. Leanheat-lämmönsäätöjärjestelmä on otettu Asokotien taloissa käyttöön vuonna 2017 ja se lisätään kohteisiin vaiheittain. Tällä hetkellä järjestelmä löytyy jo 162 kohteesta, joissa on noin 3 700 asoasuntoa. Asuntosäätiön omistuksessa on yli 16 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa.

- Fortumin kanssa meillä on sopimus, että käytämme täysin CO2-päästötöntä kaukolämpöenergiaa. Vattenfallin kanssa olemme tehneet sopimukset vesivoiman käytöstä eli sekin on hiilineutraalia energiaa, kertoo Jalomäki.

Asukkaille yhtiön tekemät toimet näkyvät säästöinä asumisen kustannuksissa. Asuntosäätiön vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa toteutetaan omakustannusperiaatteen mukaista vuokra- ja vastikemäärittelyä.

- Esimerkiksi Espoossa asumisoikeustaloissa Leanheatin, sopimusten tarkastelun, oikeanlaisten laitevalintojen sekä korjausten avulla on saatu lämmityskulut 4,3 % matalammaksi kuin vuonna 2010 vaikka energian hinta on noussut vuosien varrella. Hyödyn säästöissä ovat saaneet asukkaat madaltuvina hoitovastikekuluina, kertoo Jalomäki.

Asuntosäätiön muita ilmastotoimenpiteitä

 • Suurin viime vuosien ilmastoteko on ollut Asuntosäätiö-konserniin kuuluvan Asokotien kaikkien 50 öljylämmitteisen kohteen muuttaminen maalämpöön. Toimenpiteellä vähennettiin merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.
 • Asokodit solmi ensimmäisenä kiinteistöalan isona toimijana yhteistyön sähköautojen latauspalveluita tarjoavan Liikennevirta Oy:n eli Virran kanssa.
 • Kaikkien kohteiden päävesimittareissa on käytössä tuntimittaus. Jos vesimittari ei yön aikana pysähdy lähtee siitä hälytys kohteen isännöitsijälle.
 • Vesikalusteet tarkistetaan joka seitsemäs vuosi. Käyttöveden kulutus on toimenpiteiden ansiosta pienentynyt 25 % kymmenessä vuodessa.
 • Kaikille kohteille on määritelty kohteen oma lämmönsäätökäyrä, jota tarkkailemalla tekninen huolto saa nopeasti selville energiankulutuksen poikkeamat.
 • Asokotien kerrostalokohteissa otetaan lähivuosina käyttöön modernit huippuimurit, jotka ottavat huomioon huoneiston kosteus-, lämpötila-, ilmanmäärä-, ilmanpaine- ja VOC-kaasujen eli hiilivety-yhdisteiden arvot ja määrittelee ilmanvaihdon tarpeen niiden mukaan.
 • Yli 200 kohteessa on käytössä kiinteistötekniikan etävalvonta. Tekoäly tarkastaa joka yö laitteet, vertaa saatuja lukuja edellisen päivän lukuihin ja ilmoittaa poikkeamista valvomolle.
 • Kun talojen yhteisten tilojen valaisimia uusitaan, ne uusitaan led-valoiksi. Käyttösähkön määrä ko. laitteiden osalta vähenee vuosittain noin 30 %.
 • Kohteiden tekniset laitteet niin kiinteistötekniikan kuin asuntojen kiinteiden laitteiden osalta on rekisteröity hyvin, jolloin tiedetään mitä on käytössä ja milloin laitteiden uusiminen on ajankohtaista energiatehokkuuden näkökulmasta katsottuna.
 • Kun taloissa tehdään isompia remontteja, tehdään aina energiasäästävät toimenpiteet kerralla kuntoon.
 • Ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään joka seitsemäs vuosi, mikä on energiataloudellista mutta lisää myös asumisviihtyisyyttä.
 • Vuoteen 2020 mennessä yhtiön kaikki hissit on modernisoitu sähköä säästäviin, moderneihin hisseihin.
 • Helsingin Sompasaareen rakennettavassa Hitas-talossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa, jossa asuntoihin tuleva liikalämpö kerätään talteen ja syötetään kaukolämpöverkkoon.
 • Asukaskokouksessa tai asukastoimikunnassa voidaan päättää muovinkeräysastian hankkimisesta kohteeseen, jotta sekajätteen määrää saadaan vähennettyä.

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki
Puhelin: 020 161 2237
teemu.jalomaki@asokodit.fi