08.11.2017

Asumisoikeuslakiuudistuksen tavoitteena turvata asukkaiden asema

Asumisoikeuslakia ollaan uudistamassa siten, että se vastaisi paremmin sekä asukkaiden että omistajayhteisöjen tämän päivän tarpeita. Järjestelmän vahvistamisen tavoite on luettavissa myös hallitusohjelmassa.

 

- Lakiuudistus on parhaillaan valmisteilla ympäristöministeriössä. Valmistelussa lähtökohtana on hallitusohjelman tavoite säilyttää järjestelmä vahvana vaihtoehtona asuntomarkkinoilla ja turvata kohtuuhintaisen asumisen edellytykset myös tulevaisuudessa, korostaa lakia valmisteleva ympäristöministeriön hallitussihteeri Anu Karjalainen.

Lakiuudistus on osassa asukkaita herättänyt huolta siitä, säilyykö asumisoikeusasukkaiden asumisturva entisellään myös lakiuudistuksen jälkeen.

- Laki on vasta tekeillä ja sen lopullinen sisältö vahvistuu vasta kun eduskunta on lain hyväksynyt. Tässä vaiheessa valmistelua voi kuitenkin todeta, että lakiuudistus todennäköisesti vain vahvistaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asumiseensa sen sijaan, että heikentäisi niitä, toteaa Karjalainen.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n eli Asokotien tavoite on selvä. Asuntoja omistetaan pitkäjänteisesti yhteistyössä asukkaiden kanssa.

- Asuntosäätiön perustajajäsenten Väestöliiton, SAK:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Vuokralaiset ry:n ja Invalidiliiton tavoitteena on ollut alusta lähtien tukea Asuntosäätiön toiminnan kautta perheiden hyvinvointia. Turvallinen asunto ja asuinympäristö on ihmisen hyvinvoinnin keskeinen tekijä. Tätä taustaa vasten toimimme myös tytäryhtiössämme Asokodeissa, painottaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiön taholta lakiuudistukselta odotetaan, että uudistuotannon ja kiinteistöjen korjaustoiminnan rahoituksen edellytykset paranisivat ja asuntojen markkinointi helpottuisi. Myös asukashallinnon roolin merkitystä halutaan korostaa.

- Asuntosäätiön tavoitteena on omistaa ja ylläpitää asumisoikeusasuntoja pitkäjänteisesti. Lakiuudistukselta odotamme nimenomaan apua noiden tavoitteiden edistämiseksi. Siihen liittyy olennaisesti myös asukashallinnon rooli toiminnassa. Asukkaat ovat olleet keskeisesti vaikuttamassa yhtiön toimintojen kehittämiseen vuosien varrella ja se on selkeä voimavara, jota kannattaa ylläpitää, toteaa Kankainen.

Esa Kankainen toimii myös Asokotien vt. toimitusjohtajana. Varatuomari Jari Riskilä aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2018.

Myös Asokotien asukashallinto-organisaatioon kuuluva valtakunnallinen yhteistyöelin on ottanut kantaa asumisoikeuslakiuudistukseen. Julkilausuma julkaistiin Asuntosäätiön internetsivuilla 8.10.2017. Yhteistoimintaelin on asukkaista muodostuva keskustelufoorumi, joka kokoontuu kerran vuodessa. Yhteistoimintaelimessä on 30 asukasjäsentä 29 paikkakunnalta.

- Totesimme julkilausumassa, että asumisoikeuden haltijoiden aseman parantaminen ja vaikutusmahdollisuudet voivat sitouttaa asukkaita pitkäaikaisempaan asumiseen, ja vähentää vaihtuvuutta, millä olisi suotuisia vaikutuksia yhtiön talouteen, kohtuuhintaiseen asumiseen ja asumisviihtyvyyteen. Kiinteistönpitoon liittyvät vastuut samoin kuin yhtiöoikeudellinen vastuu ja yhtiötasolla tehtävät päätökset tulee kuitenkin kuulua osakeyhtiössä yhtiön johdolle, toteaa yhteistyöelimen jäsen Kari Lehtinen, joka toimii myös Asokotien hallituksen jäsenenä.

Lehtinen korostaa, että asumisoikeusasuntojen tulee jatkossakin säilyä kohtuuhintaisina ja ajanmukaisesti kunnostettuina asumisoikeusasuntoina ja odottaa tulevan lain tukevan tuota tavoitetta.