09.01.2019

Asukastoimikunnassa vaikutat

Asiakas

Asukastoimikunnan kautta pääsee vaikuttamaan oman talon asioihin, asumisviihtyisyyteen ja saa itselle mielekästä tekemistä.

Espoolainen Pekka Juujärvi on toiminut oman asotalonsa asukastoimikunnassa vuodesta 2006 ja puheenjohtajanakin jo 11 vuotta. Pekka lähti mukaan, kun halusi talon ja yhtiön asioista lisätietoa.

– Olen jaksanut jatkaa, koska olemme saaneet toimikunnassa aikaan asukkaita hyödyttäviä asioita. Jonkun täytyy ajaa asukkaiden etuja, toteaa Pekka ja kannustaa asukkaita mukaan asukaskokouksiin, joissa asukastoimikunta yleensä valitaan.

Asukastoimikuntaan ei ole ollut vaikea saada mukaan väkeä, koska asukkaat kokevat, että asukastoimikunnassa pääsee vaikuttamaan asioihin. Toiseksi syyksi Pekka arvelee aktiivisen tavan tiedottaa asioista eli että asukastoimikunta on näkyvästi esillä.

– Me kerromme talon ajankohtaisista asioista tiedotteissa, joita jaamme asuntoihin muutaman kerran vuodessa. Olemme kertoneet myös asumisen kustannuksista esimerkiksi jätteiden ja energiakulujen osalta ja ohjeistaneet taloudellisempaan toimintaan.

Positiivinen palaute kannustaa toimimaan

Asukastoimikunta on myös saanut toiminnastaan positiivista palautetta ja naapureilta kiitosta aktiivisuudesta. Pihapoliisiksi he eivät ole ryhtyneet.

– On tärkeää, että asukastoimikunta ei ole mikään pihapoliisi, vaan vaalii hyvää henkeä. Jokaisessa talossa on toki myös niitä, jotka valittavat kaikesta. Kaikkia kuunnellaan, mutta jos jollakulla jää ns. levy päälle, siitä kannattaa ihan suoraan sanoa ystävällisesti ja kysyä, että mitä voisit itse tehdä asioiden parantamiseksi.

Asukastoimikuntaan kannattaa Pekan mukaan valita vähintään neljä jäsentä, jotta hommasta ei tulisi liian raskasta.

– Silloin ei haittaa, jos joku jää pois kokouksesta. Me pidämme kokouksia keskimäärin neljä vuodessa. Teemme myös aina kokouspöytäkirjan ja lähetämme siitä kopion myös isännöitsijöille.

Isännöitsijällä tärkeä rooli

Isännöitsijän rooli asukastoimikunnan onnistumisessa on Pekan mukaan merkittävä.

– Jos isännöitsijä ei tee aidosti yhteistyötä asukastoimikunnan kanssa tai isännöitsijä vaihtuu usein, voi sekin olla syy siihen, että porukka ei lähde mukaan toimintaan. Varsinkin uudessa talossa isännöinnin kannattaa panostaa asukastoimikunnan perustamiseen. Kun homma on saatu kunnolla talossa liikkeelle, siitä syntyy taloon traditio, kuten meillä on käynyt.

Pekka suosittelee, että asukastoimikunnassa käydään aluksi keskustelu toimintatavoista: miten toimikunta työskentelee, milloin pidetään kokouksia, miten viestitään asioista ja mihin puututaan.

– Yhteiset pelisäännöt on hyvä sopia heti alussa. Meillä käydään tämä keskustelu aina kun valitaan uusi toimikunta, vaikka siinä olisi osa vanhojakin toimijoita. Toinen tärkeä asia on, ettei tehdä toiminnasta liian vaikeaa ja hallinnollista. Muuten homma näyttää ihmisten silmissä liian vaivalloiselta.

Kenelle asukastoimikuntaan osallistuminen sopii?

– Aktiivisille ihmisille, joiden perusluonteeseen kuuluu olla kiinnostunut yhteisön hyvinvoinnista. Olisi hyvä, jos toimikunnassa olisi myös niitä, joilla on vähän käsitystä kiinteistön ylläpitoon liittyvistä toiminnoista.

Pekka suosittelee asukastoimikuntaa heille, jotka etsivät tapaa vaikuttaa yhteisiin asioihin ja joilla on tarve olla hyödyksi omassa yhteisössään.

– Asukastoimikunta on suhteellisen kevyt vaihtoehto lähteä liikkeelle. Saa itselle mielekästä toimintaa ja aikaan asioita yhteiseksi hyväksi, kiteyttää Pekka.