09.06.2015

Caverionin etävalvontaan lähes 200 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kiinteistöä

Caverion on tehnyt sopimuksen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n omistamien asuinkerrostalojen liittämisestä Caverionin etävalvonnan ja -hallinnan piiriin. Sopimus jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka, jonka jälkeen on sovittu kahden vuoden optiosta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Ensimmäisessä vaiheessa Caverionin etävalvontaan ja -hallintaan liitetään 192 kiinteistöä, joiden rakennusautomaatiojärjestelmät kytketään valvomoon. Caverionin Asiantuntijapalvelut vastaa keskitetysti energia- ja valvomopalveluista, joilla varmistetaan kiinteistöjen tekniikan toimintaa ja energiatehokasta käyttöä.

”Kiinteistöjen automaation etäkäyttö ja valvomopalvelut tukevat Asokotien kunnossapito-strategiaa, jossa ennakoiva huolto sekä korjaaminen ovat keskiössä. Etävalvonnan avulla pyritään laskemaan Asokotien lämmön, veden ja sähkön kulutusta. Lisäksi tavoitteena on asumismukavuuden pitäminen korkealla tasolla LVISA-järjestelmien avulla”, kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen Asokodeilta sanoo.

"Caverion kehittää digitaalisia palveluja ja älykkäitä kiinteistöjä ja tässä kehityksessä etähallinta ja energiatehokkuus ovat merkittäviä osa-alueita. Keskeisenä tavoitteenamme on varmistaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kiinteistökannan energiatehokas käyttö ja tukea kiinteistöjen teknistä huoltoa ja kunnossapitoa etävalvonnan kautta tuotetun analytiikan avulla", yksikönpäällikkö Ville Posti Caverionista toteaa.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy kuuluu Caverionin Kiinteistöjen omistajat -asiakassegmenttiin.

Lisätiedot:

Caverion Suomi, Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.fi

Asokodit, Henrik Hämäläinen, kiinteistöjohtaja, puh. 020 161 2270, henrik.hamalainen@asokodit.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energia-tehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asun-noissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit) on Suomen suurin asumisoikeusasuntoja rakentava, omistava ja markkinoiva yleishyödyllinen yhtiö. Sen omistuksessa on yli 15.000 asuntoa. Yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asukasyhteistyö on merkittävä osa yhtiön toimintaa. www.asokodit.fi

9.6.2015