10.05.2017

Nimitys: Minna Saarni henkilöstö- ja asukashallinnon koordinaattoriksi

Minna

Asuntosäätiössä on KM Minna Saarni nimitetty henkilöstö- ja asukashallinnon koordinaattoriksi. Henkilöstöasioiden lisäksi hänen vastuualueenaan on edelleen kehittää Asokotien asukasyhteistyötä ja löytää uusia toimintamalleja.