10.09.2018

Asofoorumi työsti hyvän asumisen aineksia

Asukkaat Asokodin Asofoorumissa 7.9.2018

Viikonvaihteessa Helsingissä kokoontunut Asofoorumi keskittyi vuorovaikutukseen. Asofoorumi on Asokotien valtakunnallinen asukashallinnon osa, johon voidaan valita asukasedustaja kaikilta 31 toimintapaikkakunnalta.

– Haluamme lisätä asukashallintoon vuorovaikutteisuutta. Olemme muuttaneet entisen yhteistyöelimen nimen kehitystyöryhmän ideoimana Asofoorumiksi ja muuttaneet tapaamisen ohjelmaa vuorovaikutteiseksi, kertoi asukashallinnosta vastaava hallintopäällikkö Minna Saarni päivän avauspuheessaan.

Asukkaiden tiimityötä Asofoorumissa

Tapaamiseen ilmoittautui 24 osallistujaa, jotka pääsivät työstämään pienissä ryhmissä ideoita muun muassa hyvän asumisen elementeistä, puheenjohtajien yhteistyön kehittämisestä sekä Asofoorumin julkilausumasta, joka julkaistaan myöhemmin lehdistötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.

Hyvään asumiseen monta tietä

Hyvän asumisen elementteinä työryhmät nostivat esiin muun muassa yhteisöllisyyden kehittämisen talkoiden ja jakamistalouden toimintojen myötä. Myös asuinympäristön ilmeen kohentaminen nähtiin osana hyvää asumista. Lisäksi haluttiin kehittää pitkäaikaisen asumisen palkitsemismallia siten, että palkitseminen sidotaan asiakkuuteen eikä samassa asunnossa asumiseen.

Hyvän asumisen tärkeänä elementtinä nähtiin myös suvaitsevaisuus, jonka ilmenemiseen asuinyhteisössä asukkaat pystyvät itse vaikuttaa.

Toimitusjohtaja korosti asumisen turvallisuutta

Asofoorumissa kuultiin myös toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus, jossa Jari Riskilä toi esiin Asokotien tulevaisuuden painopistealueiden lisäksi näkemyksiään asumisoikeusasumisen ja aidosti yleishyödyllisen toimijan eduista.

Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä

– ARAn viime vuoden lopulla julkistamassa asuntomarkkinakatsauksessa asumisoikeusasuntojen vastikkeet todettiin pääkaupunkiseudulla huomattavasti matalammiksi kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat.  Lähes kaikilla tarkastelluilla kasvukeskuspaikkakunnilla vastikkeet olivat jopa ARA-vuokra-asuntojen vuokria matalammat. Tavoitteenamme on jatkossakin pitää vastikkeet kohtuuhintaisina. Haluamme pitää asoasumisen turvallisena asumismuotona myös taloudellisesti, totesi Riskilä.

Riskilä korosti, että Asokotien vastikkeet määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan. Myös Asokotien omistajatausta varmistaa kohtuuhintaisuuden.

– Maksamme omistajallemme Asuntosäätiölle vuosittain osinkoa noin 48 000 euroa. Tämä raha, kuten muukin mahdollinen säätiön toiminnassa syntyvä ylijäämä, käytetään säätiön sääntöjen mukaan kokonaisuudessaan asumisen kehittämiseen. Omistajataustamme erottaa meidät näin selvästi muista alan toimijoista, korosti Riskilä.

Asokotien toiminnan painopisteiksi Riskilä nosti asukkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun kehittämisen, asiakastyytyväisyyden parantamisen, aidon yleishyödyllisyyden ja asumisoikeusasumisen tunnetuksi tekemisen.

Asofoorumin toimikausi on kaksivuotinen. Ensi kevään asukaskokouksissa kaikki kohteet voivat ehdottaa kaupunkinsa edustajaa seuraavalle Asofoorumin toimikaudelle. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Riskilä, jari.riskila@asokodit.fi, puh. 040 756 3817
Hallintopäällikkö Minna Saarni, minna.saarni@asokodit.fi, puh. 050 530 5619