11.12.2017

Asuntosäätiö olisi valmis tekemään enemmän ARA-asuntoja

.
Asuntosäätiölle valmistuu tänä vuonna vain 30 vuokra- ja 128 asumisoikeusasuntoa. Määrän pienuus johtuu muun muassa valtion toimista vuonna 2016.

- Kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnasta hyötyvät sekä asukkaat että työvoimaa tarvitseva elinkeinoelämä ja asumistukea maksava valtio. Siksi valtion pitäisi edistää ARA-tuotannon eli vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamista kaikin keinoin myös korkeasuhdanteessa, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Vuoden 2016 syksyllä jäi käynnistymättä huomattava määrä erityisesti asumisoikeushankkeita. Valtio päätti viime vuoden keväällä, että ARA-vuokra-asuntotuotantoon budjetoituja, mutta käyttämättä jääneitä lainavarauksia ei saanut käyttää asumisoikeusasuntojen tuottamiseen. Päätös purettiin juhannuksena, mutta ARA ei pystynyt tuottamaan riittävän nopeasti uusia lainavarauspäätöksiä ennen syksyä.

- Tämän kaltainen poukkoileva päätöksenteko näkyy nyt alhaisina valmistuvien asuntojen määrinä. Tänä vuonna ARA-tuotannon käynnistymisiä on vähentänyt epävarmuus tulevista pitkän korkotuen ja asumisoikeusjärjestelmän lakimuutoksista, kertoo Kankainen.

ARA-tuotannon käynnistymistä hidastaa tänä vuonna myös rakentamisen korkeasuhdanne. Urakoitsijat tekevät mieluummin tuottavampaa vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

- Perinteinen ajattelu, että ARA-tuotantoa pitäisi edistää vain matalasuhdanteen aikana, ei päde enää. Pääkaupunkiseudun pitkään jatkunut pula kohtuuhintaisista asunnoista haittaa jo elinkeinoelämän toimintaa, eikä vapaarahoitteinen asuntotuotanto pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Siksi tarvittaisiin valtion taholta erityistoimia, esimerkiksi käynnistysavustusten määrärahojen lisäämistä tuotannon ylläpitämiseksi, painottaa Kankainen.

ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat erittäin kysyttyjä pääkaupunkiseudulla. Asuntosäätiö-konsernin asuntokannan keskimääräinen käyttöaste on korkea, 97,8 %. Asukasvaihtuvuus on puolestaan vähäistä, keskimäärin 16,0 %. 
Asuntosäätiön perustajajäsenet, Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vuokralaiset VKL, Invalidiliitto ja SAK ovat linjanneet Asuntosäätiön toiminnan tavoitteeksi perheiden hyvinvoinnin edistämisen. Turvallinen asunto ja asuinympäristö on ihmisen hyvinvoinnin keskeinen tekijä.

- Asukastyytyväisyystutkimuksen perusteella tiedämme, että kohtuullinen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vastiketaso on asukkaille erittäin tärkeä asia. Se luo turvallisen ja ennustettavan pohjan asukkaiden taloudelle. Toisaalta kohtuuhintaisuudesta hyötyy myös valtio, kun asumisen hintataso ei kasvata asumistukimenoja, korostaa Kankainen.
Asuntosäätiölle on tulossa uusia kohteita muun muassa Helsingin Sompasaareen ja Kruunuvuorenrantaan, Vantaan Kivistöön ja Leinelään sekä Espoon Suurpeltoon. 

- Etsimme aktiivisesti asukkaita kiinnostavia tontteja ja palvelukonsepteja. Tänä päivänä asukkaat ovat erittäin kiinnostuneita asuinalueidensa palveluista, yhteisöllisyydestä sekä asumisen ekologisuudesta. Näihin asioihin panostamme monella tavoin sekä yksittäisissä hankkeissa että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kertoo Kankainen.

Asuntosäätiö-konsernin tavoitteena on aloittaa vuosittain 400 asunnon tuotanto. Pääpaino on valtion lainoittamassa asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotannossa. Vuonna 2016 valmistui 510 asuntoa: 110 vuokra-, 353 asumisoikeus- ja 47 omistusasuntoa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Esa Kankainen, esa.kankainen@asuntosaatio.fi, puh. 040 758 5580