11.12.2017

Omakustannusperiaate on asukkaan etu

Omakustannusperiaate_web

Asuntosäätiö noudattaa ARA-asuntojen vuokran- ja vastikkeiden määrityksessä omakustannusperiaatetta. Se takaa kohtuulliset asumisen kustannukset asukkaille. Yhtiölle se antaa mahdollisuuden pitää kiinteistöjen kilpailukykyä yllä kannattavasti.

- Asuntosäätiön perustajien määrittelemät yleishyödylliset arvot ohjaavat Asuntosäätiön toimintaa. Siksi ARA-vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen omakustannusperiaate on tärkeä toimintaohje. Sen avulla pystymme tuottamaan turvallisia ja kohtuuhintaisia asuntoja perheiden hyvinvointia edistämään, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiö perustettiin jo vuonna 1951. Perustajajäsenistä Väestöliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vuokralaiset VKL, Invalidiliitto ja SAK ovat yhä aktiivisesti toiminnassa mukana.

- Omakustannusperiaatteella toimimiseen kuuluu olennaisesti myös omistajayhtiön voitonjakorajoitteisuus. Kun omistaja ei kerää vuokrissa ja vastikkeissa ylimääräisiä voittoja omistajille, asukkaiden asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Silti se mahdollistaa yhtiölle kiinteistökannan ammattimaisen hallinnoimisen ja ylläpidon mahdollisuuden, toteaa Kankainen.

Asuntosäätiön yhden perustajajäsenen, Vuokralaiset VKL ry:n tämänvuotisilla Vuokralaispäivillä käsiteltiin myös omakustannusperiaatetta.

- Omakustannusperiaatteella tarkoitetaan ARAn määritelmän mukaan sitä, että vuokralaisilta ja asumisoikeusasukkailta saa periä vuokraa tai vastiketta enintään sen määrän, mitä tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot, selvitti ARAn ylitarkastaja Ritva Weckström asiaa Vuokralaispäivien osallistujille.

Omakustannusvuokra muodostuu kolmesta osasta: rahoitus- ja hoitovuokrasta sekä perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin varautumisena kerättävästä vuokrasta. Omakustannusvuokria voidaan myös tasata.

Asuntosäätiö noudattaa ARAn ohjeistusta vuokrien ja vastikkeiden määrityksessä. Asuntosäätiön 100 prosenttisesti omistamalla Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy:llä on omistuksessaan 384 pitkän korkotuen vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat Espoossa, Vantaalla ja Tuusulassa. Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy on Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n jäsen.