11.12.2017

Tasausjärjestelmä luo pohjan turvalliseen asumiseen

tasausjärjestelmä_tiedote

Asokotien asumisoikeusasunnoissa on käytössä viranomaisten suosittelema vastikkeiden tasausjärjestelmä. Se luo pohjan turvalliselle ja tasaiselle vastikekehitykselle. Ilman tasausjärjestelmää vastike olisi huomattavasti korkeampi kohteissa, joissa joudutaan tekemään laajempia korjaustoimenpiteitä.

Tasausjärjestelmä on olennainen osa asumisoikeusjärjestelmää ja asukas hyväksyy sen solmiessaan asumisoikeussopimuksen. Järjestelmä on käytössä kaikilla suurilla kiinteistöjen omistajayhteisöillä.

Malli on ympäristöministeriön suosittelema järjestelmä, jossa yhtiön kaikkien kohteiden kulut, kohdekohtaisia hoitokuluja lukuun ottamatta, kerätään yhteen ja jaetaan kaikkien kohteiden kesken.

Asokodit tasaa muun muassa kohteiden rakentamiseen käytettyjen lainojen pääomakulut ja isompien korjaustoimenpiteiden kulut. Kohdekohtaisia hoitokuluja ei tasata.

- Järjestelmän avulla pystytään pitämään vastikekehitys tasaisena. Esimerkiksi iso remontti voisi nostaa vastiketta yhtäkkiä useampia euroja neliöltä kuukaudessa ilman tasausjärjestelmää. Jokainen kohde tulee vuorollaan hyötymään tasausjärjestelmästä, koska kaikissa kohteissa tulee eteen jossain vaiheessa isoja kunnossapitotoimenpiteitä, kertoo Asuntosäätiön myyntipäällikkö Tom Salomonson.

Tasausjärjestelmän avulla kiinteistöjä ja asuntoja voidaan pitää kunnossa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti ilman, että asukkaiden taloudellinen asumisturvallisuus vaarantuu.

- Kerromme tasausjärjestelmästä yhtiön internetsivuilla. Sen lisäksi käsittelemme vastikemääritykseen liittyviä asioita monissa asukashallintomalliimme kuuluvissa elimissä. Asukkailla on aina myös mahdollisuus kysyä isännöitsijältä asumiseensa liittyvistä kustannuseristä esimerkiksi kevään asukkaiden kokouksissa, kertoo Salomonson.

Asokotien jokaisella kohteella on omat internetsivut Kotikulmassa. Asuvat asukkaat voivat seurata kohteensa hoitokuluerien kehitystä Kotikulman kautta.