12.01.2018

Asuntosäätiö kehittää tietoturvaansa entisestään

Tietoturva
Asuntosäätiössä on aina oltu tarkkoja tietoturvaan liittyvissä asioissa, ja varsinkin asiakkaiden tiedoista on pidetty erityisen hyvää huolta. Asiakastietoja ei esimerkiksi ole koskaan luovutettu kolmansille osapuolille. 

Toukokuussa astuu voimaan henkilötietoja koskeva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä sekä parantaa kansalaisten yksityisyydensuojaa. Kuluneen vuoden aikana Asuntosäätiössä onkin ollut luontevaa kehittää tietoturvaa entisestään. 

Kehitystyön yhteydessä on esimerkiksi kehitetty toimintatapoja ja järjestelmiä, sekä tehty yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaille tehty kehitystyö näkyy jatkossa esimerkiksi sähköisten palvelujen kehityksessä; tulevaisuudessa esimerkiksi sopimusten sähköinen allekirjoitus on mahdollista.

–  Olemme kuluneen vuoden aikana tarkistaneet prosesseja, kehittäneet tekniikkaa sekä kouluttaneet henkilökuntaa, jotta EU-tietoturva-asetuksen vaatimukset täyttyvät varmasti jokaiselta osin. Kehitystyö jatkuu edelleen, jotta voimme entistä varmemmin taata asiakkaiden yksityisyydensuojan, kertoo projektipäällikkö Eeva Heinonen.