12.02.2018

Asuntosäätiö panostaa kiinteistöjen ennakoivaan ylläpitoon

putkiremontti_770x580

Asuntosäätiön teknisen huollon yhteistyökumppaniksi on valittu kilpailutuksen kautta ARE Oy ja Caverion Oy. Asuntosäätiö panostaa kiinteistöjen ennakoivaan ylläpitoon, mutta myös peruskorjaa taloja. Asokotien ensimmäinen peruskorjaushanke valmistui vastikään Tuusulaan.

Teknisen huollon päätehtävänä on pitää kohteiden talotekniikkalaitteet (lämpö, vesi, sähkö, automaatio) ennakoivasti kunnossa ja varmistaa siten asumisviihtyisyys.

- Kilpailutamme yhteistyökumppanit säännöllisesti ja korostamme valinnassa toimijoiden osaamista. Talotekniikka on tänä päivänä keskeinen asumisen laatuun vaikuttava tekijä. Haluamme varmistaa, että asuntojen kilpailukyky on myös tältä osin kunnossa, toteaa kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen.

Myös katot ja leikkipaikat tarkastetaan määräajoin

Taloteknisten laitteiden säännöllisen tarkastuskäytännön lisäksi Asuntosäätiön kohteissa tarkastetaan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden toimesta määräajoin muun muassa katot ja leikkipaikat.

- Ylläpitostrategiamme tavoitteena on pitää kiinteistöt ennakoiden kunnossa, jotta pystytään välttämään mahdollisimman pitkään asumisviihtyisyyttä heikentäviä isompia remontteja. Ennakointi on myös taloudellisesti ja ekologisesti kestävämpi ratkaisu, perustelee Hämäläinen.

Tuusulaan valmistui ensimmäinen peruskorjaus

Asuntosäätiön 90-luvun alkupuolella rakennettu asumisoikeusasuntokanta on tullut ikään, jolloin myös isommat korjaukset tulevat ajankohtaisiksi. Ensimmäinen peruskorjaushanke valmistui alkuvuodesta Tuusulan Kievarintiellä.

Asumisoikeustalojen remontit rahoitetaan omarahoitusosuuden jälkeen ARA:n takaamalla lainoituksella. Kulut tasataan kaikkien kohteiden kesken, joten remontoitavan talon vastikkeet eivät nouse remontin takia yhtäkkisesti.

Vastiketaso pysyttävä kohtuullisena

- Emme pysty taloudellisista syistä remontoimaan niin paljon kuin haluaisimme. Vastiketason täytyy säilyä kohtuullisena. Asokotien tilanne on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvä. Meille ei ole kertynyt vielä isoa korjausvelkaa, koska olemme korjanneet kohteita ennakoivasti, kertoo Hämäläinen.

Asuntosäätiön asumisoikeusyhtiöllä Asokodeilla on tällä hetkellä ARAn käsittelyssä kahdeksaan kohteen perusparannuslainan hakemus. Hankkeet aloitetaan tämän vuoden aikana, jos ARA myöntää lainoille takauksen. 

Lisätietoja:

Kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen
Puhelin: 020 161 2270