13.12.2016

Pitkä korkotuki tuo pysyviä koteja asukkaille

Keimolankaarre_etusivu_blogi

Esa Kankaisen blogi

Asuntosäätiölle valmistuu tänä vuona 110 pitkällä korkotuella rakennutettua ns. ARA-vuokra-asuntoa. Meille ei ole mikään ongelma sitoutua pitkään omistamiseen. Se kuuluu yrityksemme perustajien, Väestöliiton, SAK:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Vuokralaiset ry:n ja Invalidiliiton linjaamaan toimintaan.

Uusien asuntojen tarve erityisesti Helsingin seudulla on kova. Asuntotuotannon vajeen on arvioitu olevan  tällä hetkellä jopa 20 000 asuntoa.

Tarvitaan kaikenlaista tuotantoa, mutta pitkän korkotuen asunnot ovat asukkaan kannalta tärkeitä. Niihin voi perustaa kodin pitkäksi aikaa ilman, että tarvitsee pelätä asunnon myymistä alta.

Valtion kannattaisi panostaa pitkän korkotukimallin kehittämiseen ja ottaa uudelleen käyttöön tukitoimenpiteet, joiden avulla saatiin oikeasti aikaan kohtuuhintaisia asuntoja. Esimerkiksi käynnistysavustusten avulla saatiin runsaasti tuotantoa liikkeelle.

Valtio on tänä vuonna muuttanut korkotukivuokra-asuntojen rakentamista koskevaa lakia kasvattaen toimijoiden riskiä ja hankaloittaen asukkaan asemaa. Toimijoiden kannalta ongelmallisia muutoksia olivat muun muassa omavastuukoron laskeminen ja erityisesti korjauksiin varautumisen rajoittaminen.

Asukkaan kannalta katsottuna asukasvalintaan tehdyt muutokset muun muassa tulorajojen osalta heikentävät asumisturvaa ja siten myös vuokra-asumisen imagoa.

Asuntosäätiön kaltaisten toimijoiden odotetaan tuottavan kohtuuhintaista asuntotuotantoa mahdollisimman paljon. Olemme siihen valmiita, mutta järjestelmän pitää olla sellainen, että asuntotuotantoa pystytään rahoittamaan ja toisaalta ylläpitämään asuntokantaa pitkäjänteisesti.

Ammattimainen kiinteistöjen ylläpito vaatii taloudellista varautumista korjaustoimintaan. Siksi on valtion taholta lyhytnäköistä toimintaa rajoittaa vuokrissa kerättäviä korjaustoiminnan eriä.

Omakustannusvuokrissa sallitun varautumisen taso ei ole tällä hetkellä läheskään riittävä.

Ei ole kiinteistöjen pitkäjänteisen, taloudellisen ja ammattimaisen ylläpidon kannalta järkevää, että korjaustoimintaa toteutetaan vain lainarahalla. Pahimmillaan ongelma aiheuttaa korjausvelan syntymistä.

Asuntopolitiikassa tehdään nyt kovin lyhytnäköisesti päätöksiä, joiden vaikuttimia on vaikea ymmärtää.

Toimijoiden näkökulmasta katsottuna yksittäin tehdyt muutokset järjestelmiin tuovat mukanaan lähinnä uusia ongelmia, jotka vaikeuttavat yhteisen päämäärän saavuttamista eli kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä.

 

Esa Kankainen

Toimitusjohtaja

Asuntosäätiö