14.05.2018

Toiminnan lähtökohtana asiakkaan ymmärtäminen

asiakaspalvelu
Asuntosäätiön toiminnan tuotteena on koti. Siksi asiakkaan lähellä oleminen ja ymmärtäminen on kaiken toiminnan keskiössä. Keväisellä asiakaspalvelukoulutuksella annettiin henkilöstölle lisää käytännön työkaluja kasvotusten, puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaan asiakaspalveluun.

– Asiakaspalvelutaidot ovat entistä tärkeämpiä. Kaikki asiakkaat odottavat saavansa hyvää palvelua ja ihmisten odotuksiin pitää vastata, toteaa Asuntosäätiön koulutustoiminnasta vastaava hallintopäällikkö Minna Saarni.

Marckwort Koulutusyhtiön järjestämän keväisen asiakaspalvelukoulutuksen kävivät kaikki konsernin välittömässä asiakaspalvelutehtävässä olevat työntekijät kuten myyjät, isännöitsijät ja reskontranhoitajat. Koulutus on osa asiakaspalvelustrategian viemistä käytännön toimintaan.

– Työntekijöille täytyy tarjota työkaluja tehtävien hoitamiseen. Asiakaspalvelu on antoisaa, mutta myös kuormittavaa ja siksi oli hyvä, että koulutuksessa keskityttiin konkreettisten tilanteiden hoitamiseen. Työntekijöiden palaute koulutuksesta on ollut kiittävää, kertoo Saarni.

Koulutus jatkuu syksyllä. 

– Asiakaspalvelun kehittäminen on jatkuvaa työtä. Syvennämme koulutuksen esiin nostamia teemoja syksyllä. Seuraamme tarkasti myös asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia koulutustarpeen osalta, kertoo Saarni.

Asuntosäätiössä aloitettiin kevään aikana myös esimieskoulutus. 

– Johtajat ja esimiehet ovat konsernimme kulttuurin selkäranka ja vaikuttavat olennaisesti asiakaspalvelustrategian onnistumiseen. Käsittelimme kevään aikana muun muassa erilaisuuden johtamista, vastuuta, muutosta, nykyaikaisen esimiehen rooleja ja palautetaitoja. Jatkamme myös esimieskoulutusta syksyllä, sillä olemme sitoutuneet kehittämään esimiestyötä pitkäjänteisesti, kertoo Saarni.

Lisätietoja:
Hallintopäällikkö Minna Saarni
Puhelin 050 530 5619