14.10.2016

Asuntosäätiö mukaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen

energallek

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen tai toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmat ovat osa erittäin mittavaa kokonaisuutta. Tänään allekirjoitettiin neljä eri alojen energiatehokkuussopimusta, joiden kautta voidaan osoittaa, että Suomi saavuttaa vapaaehtoisilla toimilla sille asetetut kansainväliset tavoitteet ja tekee osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sopimusten uudistamisen myötä ne vastaavat nyt energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia, ja ovat siis osa koko Euroopan laajuisia, yhteisiä toimia energiankäytön järkevöittämiseksi.

Energiatehokkuussopimukset ovat yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Kiinteistöalan rooli kokonaisuudessa on merkittävä, koska rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kasvihuonepäästöistä ja energian kulutuksesta.

Sopimuksen tavoitteena on 7,5 % lasku energiankulutuksessa vuosien 2017 - 2025 aikana.

Asuntosäätiö oli mukana jo tämän vuoden lopussa päättyvässä sopimuksessa. Sen tavoitteena oli 7 % kulutuslasku vuosien 2010 - 2016 aikana ja näyttää siltä, että tavoite tullaan saavuttamaan.