15.12.2017

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Asokotien kannan vertailuvuokrasta

Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut, että asumisoikeusasuntojen vastikkeita ei pidä verrata ARA-vuokra-asuntojen vuokriin, eikä vuokratilastoihin.

- Olemme tyytyväisiä käräjäoikeuden päätökseen, joka vahvistaa ARAn ja ympäristöministeriön linjaaman tulkinnan, toteaa Asokotien toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asokodit on toteuttanut vastikemäärittelyssään ARAn ja ympäristöministeriön tulkintaa ja ohjeistusta. Sen mukaan vastiketaso ei saa ylittää käyttöarvoltaan vastaavien, samalla alueella olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria.

21 taloutta nosti kanteen Asokoteja vastaan liittyen vastikkeiden määrittelyyn. Ko. asukkaat esittivät vertailuperusteeksi tilastokeskuksen tilastoista ilmeneviä ARA-vuokra-asuntojen tilastovuokria ja katsoivat, että heiltä on peritty liikaa vastikkeita.

19 kannetta hylättiin kokonaan ja asukkaat velvoitettiin korvaamaan Asokotien oikeudenkäyntikuluja. Kaksi kannetta hylättiin pääosin. Hylkääminen koski näissäkin tapauksissa kanteiden merkittävintä osaa eli suoraa vertaamista ARA-vuokra-asuntojen vuokriin ja tilastovuokriin.

Asokodit velvoitettiin maksamaan näille kahdelle kantajalle pieni osa kannevaatimuksista, mutta kantajat joutuivat vastaamaan itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

- Olemme saaneet päätöksen, käymme sitä läpi ja arvioimme mahdolliset jatkotoimenpiteet. Tärkeintä oli nyt saada vertailuvuokra-asiaan oikeuden päätös, joka on merkittävä koko asumisoikeusjärjestelmän kannalta, korostaa Kankainen.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kankainen, Asokodit 
esa.kankainen@asuntosaatio.fi
040 758 5580