16.08.2018

Yhdenmukainen esimiestyö auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

kirjat_tasolla_ns

Asuntosäätiö-konsernin asiakaspalvelulähtöisen strategian toteutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät henkilökunnan osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Odotukset esimiehille ovat nousseet liiketoiminnan muutosten myötä sekä hyvän työilmapiirin luojana. Esimiestyön laadun kehittämiseksi ja tukemiseksi sekä uusien työkalujen löytämiseksi Asuntosäätiön esimiehiä valmennettiin alkuvuodesta. Valmennusten teemoista Asuntosäätiön esimiehet kokosivat yhteiset pelisäännöt kirjaksi.

Yksi työmme onnistumisen mittareista on henkilöstötyytyväisyys. Hyvä henkilöstön tyytyväisyys on myös hyvän asiakaskokemuksen perusta ja se vaikuttaa siten muidenkin tavoitteidemme saavuttamiseen, toteaa konsernin toimitusjohtaja Esa Kankainen.

– Olen tyytyväinen, että esimiehet innostuivat valmennuksista ja osallistuivat niihin aktiivisesti, jatkaa Kankainen.

Asuntosäätiön esimiehiä valmennettiin esimiestyön haasteisiin arjen kiireiden keskellä. Esimiesten itsensä työstämä esimiehen pelikirja sisältää näitä arjen haasteista nousevia teemoja.

– Valmennuksen ja kirjan teemoihin palataan uudestaan. Olemme sitoutuneet kehittämään esimiestyötä suunnitelmallisesti vuosittain. Tarve esimiestyön kehittämiseen nousi henkilöstöltä, siksi lähdimme esimiestyön kehittämisen matkalle, kertoo hallintopäällikkö Minna Saarni.

– Kirja syntyi valmennuksissa ja esimiesten yhteisissä työpajoissa. Kirjan päätavoite on antaa jokaiselle esimiehelle työkaluja, joita käyttää arjessa. Oli myös tärkeää sopia ja kirjata esimiestyön pelisäännöt, jotta esimiestyöskentely olisi yhdenmukaista. Esimiehen pelikirja on nyt kaikkien työntekijöidemme luettavissa ja kirjassa kerromme millaista esimiestyötä he voivat esimiehiltään odottaa. Meille tärkeitä teemoja ovat muun muassa oikea asenne, ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen sekä kuuntelemisen ja palautteen antamisen taito. Haluamme luoda vielä paremmat työolosuhteet, jatkaa hallintopäällikkö Saarni.

Esimieskoulutukset järjestettiin yhdessä Muutostoimisto Flown kanssa. Kirja lanseerattiin henkilöstön tilaisuudessa.