16.11.2015

Hyvä ehdotus uudeksi vuokra-asuntotuotannon korkotukimalliksi

Selvitysmies Hannu Rossilahden tekemä esitys uudeksi kymmenen vuoden korkotukimalliksi valtion tukeman asuntotuotannon lisäämiseksi on Asuntosäätiön näkemyksen mukaan hyvä ja pohjautuu perusteellisiin ja ennakkoluulottomiin analyyseihin. Näissä myös toimijoiden näkemykset on otettu huomioon.

-       Rossilahden esitys tuo rajoitus- ja laina-aikaan joustavuutta. Mikäli uusi korkotukimalli tulisi voimaan esitetyn kaltaisena, mahdollistaisi se Asuntosäätiön vuokra-asuntotuotannossa noin parinsadan uuden asunnon rakentamisen vuosittain, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen

Vuokrien kohtuullisuutta laki ei sinänsä takaisi, vaan tähän tarvitaan rakentamisen kalleutta poistavia tekijöitä, esimerkiksi autopaikka- ja väestönsuojavaatimusten keventämistä. Lisäksi tonttimaan saatavuudella ja hinnalla on suuri merkitys.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamiseen tarvitaan yhteistyötä valtion ja kuntien kesken ja tärkeää olisi uuden korkotukimallin kytkeminen osaksi vireillä olevaa MAL-sopimusta.

16.11.2015