19.11.2018

Asuntosäätiön korkotukivuokrat laskevat ja Asokotien käyttövastikkeet nousevat keskimäärin vain 0,59 % ensi vuonna

Talo Ruoholahdessa
Asuntosäätiön korkotuettujen asuntojen vuokria lasketaan ensi vuonna keskimäärin 1,7 % alaspäin. Asokotien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita nostetaan keskimäärin 0,59 %:lla. 

Asokotien vastikkeet ovat nousseet vuodesta 2015 alkaen tämän vuoden kesään mennessä keskimäärin 0,45 % vuodessa. Suurimmassa osassa Asokotien asuntoja myös vesimaksut kuuluvat vastikkeisiin.

Asokotien vastikekorotusten taustalla ovat erityisesti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset. Asokotien asuntokannasta suurin osa on vuonna 90-luvulla rakennutettuja kiinteistöjä. Asuntosäätiön korkotuettu vuokra-asuntokanta on uutta asuntokantaa, jolloin kiinteistöjen korjaustarvetta ei vielä ole. 

Sekä Asuntosäätiön vuokrat että Asokotien vastikkeet määräytyvät ARAn ohjeistukseen perustuen omakustannusperiaatteen mukaisesti.