20.12.2016

Asotalojen rahoitus kaipaa rajumpaa muutosta

Asopaketti_espoontie_blogi

Marko Pyykkösen blogi

Asumisoikeusasumista koskevaan lakiuudistukseen on luonnosteltu muutoksia myös talojen rahoitukseen liittyen. Ikävä kyllä yhteen perusongelmaan, lainojen takapainotteisuuteen ei olla esittämässä muutosta.

Korkotukilainat lyhentyvät pari ensimmäistä vuosikymmentä vain vähän ja lyhennysten määrä kasvaa dramaattisesti erityisesti 20 ja 30 vuoden jälkeen. Tästä seuraa, että käyttövastikkeet pysyvät aluksi monta vuotta keinotekoisesti alhaisina.

Lainoja pitäisi pystyä alusta lähtien lyhentämään tasaisemmin.

Ongelmaa on jopa pahennettu tänä vuonna rajoittamalla korjaustoimintaan varautumisen mahdollisuutta. Vastikkeissa pitäisi kokemuksemme mukaan pystyä keräämään korjauksiin alusta lähtien 3€/m2/kk.

Nyt se on rajattu uusissa asunnoissa jopa yhteen euroon neliöltä siitä syystä, että joissain yksittäistapauksissa on havaittu väärinkäytöksiä. Asumiskustannusten kannalta olisi ollut järkevämpää ehkäistä väärinkäytöksiä kuin rajata taloudellista varautumista.

Lainojen takapainotteisuus koskee myös vanhojen kohteiden yhtenäislainoja. Esimerkiksi Asokodeilla 660 kohteesta 582 on tuotettu yhtenäislainoin.

Niiden lainaehtojen mukaan asukkaat ovat maksaneet vastikkeissaan valtiolle ylisuurina korkoina jatkuvaa tukea yhteiskunnan yleiskuluihin. Ja maksavat niin kauan kunnes valtion taholta tehdään muutos asiaan. Yhtenäislainoista maksetaan jopa korkeampaa korkoa kuin korkotukilainoista.

Nyt on ehdotettu, että vanhat lainat yhdistettäisiin aikanaan tuleviin peruskorjauslainoihin. Oli keino mikä hyvänsä, yhtenäislainojen rahastusautomaatio täytyy lopettaa ja saada korkotaso nykyistä huomattavasti matalammaksi. Samoin täytyy varmistaa, että uudet lainat lyhentyvät alusta alkaen järkevällä tavalla esimerkiksi tasaerälyhenteisinä.

Toinen merkittävä ongelma on, että taloilla ei ole vakuusarvoa uusien asuntojen rakentamiseen tai vanhojen talojen peruskorjaamiseen tarvittavia lainoja haettaessa, koska asotalot ovat ikuisten rajoitusten alaisia. Niitä ei siis voi myydä esimerkiksi silloin, kun asunnoilla ei ole kysyntää asumisoikeusasuntoina.

Oman pääoman kasvattaminen muulla liiketoiminnalla on sekin lailla kielletty.

Lakiluonnoksessa on tuotu positiivisesti esiin asuntojen myyntimahdollisuus jopa asukkaille omistusasunnoiksi siinä tilanteessa, kun asunnoilla ei ole enää kysyntää asumisoikeusasuntoina.

Yhtiön asukkaat ovat maksaneet tasausjärjestelmän kautta myytävän talon lainoja ja korjauskustannuksia. Myös mahdollinen hyöty myyntivoitosta päätyisi kollektiivisesti myyntihetkellä asuvien ja tulevien asumisoikeusasukkaiden eduksi.

Asumisoikeusjärjestelmä on todettu jo 25 vuoden ajan erinomaiseksi vaihtoehdoksi vuokra- ja omistusasumisen rinnalla. Sen avulla on tarjottu kohtuuhintaisia asumisen vaihtoehtoja, pidetty rakennusalaa pystyssä ja ehkäisty myös segregaatiota.

Kasvukeskuksiin muuttaa yhä enemmän ihmisiä, koska kaupunkimainen elämä houkuttelee ja koska sieltä löytyy työtä. Uusia, kohtuuhintaisia asuntoja tarvittaisiin koko ajan lisää.

Asokodit on valmis tekemään asuntoja lisää, mutta valtion täytyy muokata toimintaa ohjaava laki uustuotantoa tukevaksi, jotta rakennuttaminen ja ylläpito olisi pitkäjänteisesti järkevää. 

 

Marko Pyykkönen

Toimitusjohtaja

Asokodit