30.04.2015

Asuntosäätiö ja Asokodit haluavat kehittää hyviä koteja ja asuinalueita kaikille

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja Asokotien yhdistyminen saadaan päätökseen huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Taustalla oleva kauppa tehtiin keväällä 2014. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy osti Satolta ja VVO:lta Suomen Asumisoikeus Oy:n, joka tunnetaan myös markkinointinimellä Asokodit.

Asuntosäätiön ja Asokotien yhdistyminen mahdollistaa hyvien kotien ja asuinympäristöjen kehittämisen entistä paremmin. Asuntosäätiö on monipuolinen ja aktiivinen rakennuttaja ja alueiden kehittäjä. Asokodit puolestaan on asumisoikeusasumisen vahva asiantuntija, joka on erikoistunut asumisoikeusasumisen kehittämiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa.

Asuntosäätiö on monipuolinen asuntojen rakennuttaja, jonka valikoimiin kuuluvat niin omistus- asumisoikeus kuin vuokra-asunnotkin. Asuntosäätiön tuotannosta pääosa on valtion tukemaa, yleishyödyllistä asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotantoa. Kaupan jälkeen asumisoikeusasuntojen rakentamisen rooli Asuntosäätiössä on kasvanut ja tavoitteena on koko asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen. Tavoitteena on kehittää asumisoikeusasumisesta aidosti kolmas asumismuoto vuokra- ja omistusasumisen rinnalle.

Asuntosäätiön taustalla toimii viisi kansalaisjärjestöä, jotka perustivat säätiön vuonna 1951: Invalidiliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Vuokralaiset VKL ry (ent. Vuokralaisten keskusliitto) ja Väestöliitto.

Asokodit säilyy markkinointinimenä

Asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön viralliseksi nimeksi tulee Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy. Asuntosäätiön toimitusjohtajana jatkaa Esa Kankainen ja Suomen Asumisoikeus Oy:n entinen toimitusjohtaja Marko Pyykkönen siirtyy johtamaan Asuntosäätiön asumisoikeusasuntojen toimintaa, joista myös jatkossa käytetään markkinointinimeä Asokodit.

Yhdistyminen ei vaikuta yhtiöiden asukkaiden asemaan. Turvana on ammattimainen kiinteistönomistaja, joka huolehtii asuntokannan kehittämisestä ja ylläpidosta pitkäjänteisesti. Yleishyödyllisyyssäännösten mukaan Asuntosäätiö toimii vastuullisesti ja käyttää tuottonsa toiminnan kehittämisen.

Asuntosäätiössä työskentelee yhdistymisen jälkeen 77 henkilöä. Kauppahinta oli Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARA:n hyväksymä.

Asumisoikeusasuminen pähkinänkuoressa

Asuntosäätiö perustajineen uskoo aidosti asumisoikeusjärjestelmään ja siihen, että asumisoikeusjärjestelmän avulla voidaan tarjota ihmisille kohtuuhintaista ja hyvää asumista. Asumisoikeus on helppo ja turvallinen asumismuoto, joka sopii moniin eri elämäntilanteisiin. Siinä yhdistyvät vuokra-asumisen ja omistusasumisen parhaat puolet: vuokra-asumisen joustavuus ja taloudellinen riskittömyys sekä omistusasumisen turvallisuus.

Asumisoikeusasuminen on kohtuuhintaista ja taloudellisesti turvallista.

Asumisoikeusasuminen on taloudellisesti turvallista kaikissa elämänvaiheissa. Asunnon hankkimiseen ei tarvitse suurta pankkilainaa, sillä asunnon saa maksamalla noin 15 prosenttia asunnon alkuperäisestä hinnasta. Asumisoikeussopimus käy myös mahdollisen pankkilainan vakuudeksi.

Asumisoikeusasunnossa asuminen on kohtuuhintaista, sillä maksettava käyttövastike ei saa ylittää vapailla markkinoilla olevan vastaavanlaisen vuokra-asunnon vuokraa. Mikäli asunnosta haluaa luopua, asumisoikeusmaksun saa takaisin rakennusindeksillä tarkastettuna.

Asumisoikeusasuminen on huoletonta

Asumisoikeusasunnossa voi asua turvallisin mielin niin pitkään kuin haluaa, sillä asumisoikeus on elinikäinen. Asukkaan turvana on ammattimainen kiinteistönomistaja, joka huolehtii asuinrakennuksen kehittämisestä pitkäjänteisesti.

Asuntosäätiön ja Asokotien osaamisalueet täydentävät toisiaan.

Yhdistymisen jälkeen Asuntosäätiö on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja ja Suomen suurin asumisoikeusyhteisö. Asuntosäätiö omistaa noin 15 500 asumisoikeusasuntoa ja noin 1 000 vuokra-asuntoa. Säätiö rakennuttaa asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen lisäksi myös omistusasuntoja.

Asuntosäätiö-konsernin liikevaihto oli 144 miljoonaa euroa, josta 120 miljoonaa tuli asumisoikeusasunnoista. Asuntosäätiön toiminta painottuu vahvasti asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen ja asumisoikeusasumisen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää asumisoikeusasumisesta aidosti kolmas asumismuoto vuokra- ja omistusasumisen rinnalle.

Asuntosäätiö numeroina

  • 1951 perustettu
  • 5 kansalaisjärjestöä taustalla
  • 4 suurin asuinkiinteistöjen omistaja
  • 15 500 asumisoikeusasuntoa
  • 1 000 vuokra-asuntoa
  • 31 paikkakunnalla asuntoja
  • 40 000 asukasta

Suomen Asumisoikeus Oy, joka tunnetaan markkinointinimellä Asokodit, on asumisoikeusasuntoja rakentava, omistava ja markkinoiva yleishyödyllinen yhtiö. Yhtiön omistivat aiemmin Sato ja VVO, jotka myivät Suomen Asumisoikeus Oy:n Asuntosäätiölle keväällä 2014.

Asokotien toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asukasyhteistyö on merkittävä osa yhtiön toimintaa. Nämä periaatteet ovat oleellinen osa toimintaa myös jatkossa.

Lisätietoja:

Esa Kankainen
Asuntosäätiö, toimitusjohtaja, puh. 040 758 5580
esa.kankainen@asuntosaatio.fi

-Invalidiliitto on ollut perustamassa Asuntosäätiötä 60 vuotta sitten ja on edelleen mukana Asuntosäätiön toiminnassa. Asuntosäätiön toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää ja sopii hyvin yhteen Invalidiliiton arvojen kanssa. Asuntosäätiö ottaa toiminnassaan huomioon eri erityisryhmien sekä lasten ja nuorten tarpeet, sanoo Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtajana toimiva Invalidiliiton talousjohtaja Juha Kotikangas.

- Asuntosäätiön tarkoituksena on työskennellä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi sekä kehittää sosiaalista asuntorakennustoimintaa. Säätiön tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen, vaan tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen Asuntosäätiön sääntöjen mukaisesti, kertoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.