21.10.2016

Vuokra-asukkaat suosittelivat Asuntosäätiötä asukaskyselyssä

vuokra-asuntokysely

Vuokra-asukkailta kysyttiin mielipiteitä ja kyllä – Asuntosäätiötä suositellaan.

Teettämämme asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan Asuntosäätiö koettiin ennen kaikkea turvalliseksi ja ystävälliseksi. Vastaajista 97 % voisi suositella Asuntosäätiötä ja 21 % on jo näin tehnytkin.

Tutkimuksessa selvitettiin vuokra-asukkaiden tyytyväisyyttä asuntoihin ja palveluihin sekä haettiin kehityskohteita. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Asuntosäätiö mielletään ennen kaikkea turvalliseksi ja ystävälliseksi, 87 % arvioi turvallisuuden kuvaavan Asuntosäätiötä melko tai erittäin hyvin. Asuntosäätiötä parhaiten kuvaaviksi adjektiiveiksi nousivat turvallisuus, ystävällisyys ja vastuullisuus. Parhaiten onnistuneita tekijöitä suhteessa odotuksiin olivat asunnon sijainti, palvelujen saatavuus ja Asuntosäätiön toiminnan asukaslähtöisyys.

Keskimäärin Suomessa vuokra-asunnossa asutaan vain kaksi vuotta. Ilahduttavaa oli havaita, että 81 % asukkaista uskoo pysyvänsä nykyisessä asunnossaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi 8 % harkitsee pois muuttaessaan Asuntosäätiön muita asuntoja tai kohteita.

Toiminnan kehittäminen eli kaikkea voi aina parantaa. Niinpä keskitymmekin lähitulevaisuudessa kehittämään sekä palveluamme että tuotettamme saamamme arvokkaan palautteen perusteella. Eniten kehityskohteita löytyi asuntojen materiaalien laadussa sekä kiinteistön huollossa ja siivouksessa.

Lämpimät kiitokset kaikille vuokra-asukkaillemme – teitä on ilo palvella. Vapaista kommenteistanne saimme niin ikään arvokkaita vinkkejä niin palvelumme kuin tuotteenkin kehittämiseen.