22.02.2019

Asuntosäätiö mukana Jätkäsaarta kehittävässä konsortiossa

Havainnekuva Jätkäsaareen suunnitteilla olevasta uudiskohteesta

Helsingin kaupunki esittää Länsisataman Jätkäsaaren niin kutsutun Palvelukorttelin varaamista YIT:n, Asuntosäätiön, A-Kruunu Oy:n, NAL Asunnot Oy:n sekä Saraco D&M Oy:n muodostamalle konsortiolle*.


Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupungin esitystä ensi viikon tiistaina 26.2.2019 järjestettävässä kokouksessaan. Tavoitteena on, että alueen kumppanuuskaavoituksena laadittava asemakaavaluonnos valmistuu keväällä 2019 ja kaavaehdotus on käsittelyssä alkuvuodesta 2020. 

Alueen rakentaminen voisi alkaa asemaakaavan tultua lainvoimaiseksi, aikaisintaan syksyllä 2020. 

Konsortion laatima palvelukorttelin konseptisuunnitelma ”Jätkän Messi” perustuu yhteisöllisyyden ja eri-ikäisten kaupunkilaisten eloisan vapaa-ajan sekä sujuvan arjen ja asumisen mahdollistamiselle.

Kortteliin sijoittuu suunnitelman mukaan hotelli, päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja ravintoloita sekä korkotukilainoitettuja vuokra-asuntoja (A-Kruunu), nuorisoasuntoja (NAL Asunnot), asumisoikeusasuntoja (Asuntosäätiö), ryhmärakennuttamalla toteutettavia hitas-omistusasuntoja (Saraco) sekä vapaarahoitteisia asuntoja (YIT).

Yhteisöllinen korttelitalo kaiken keskipisteessä täydentää asukkaiden vapaa-aikaa ja yhdistää korttelien eri-ikäiset käyttäjät. Monipuolisten asumisen ja kaupallisten palveluiden lisäksi palvelukorttelissa lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa kaupunkilaisille esimerkiksi iltapäivä- ja iltatoimintaa. Mielenkiintoisena innovaationa korttelitaloon sijoittuu uudenlainen ammattimaisesti hoidettu kaupunkiviljelytila.

- Jätkän messi on juuri sellaista modernia aluekehitystyötä, jota Asuntosäätiö haluaa toiminnallaan edistää. Asuminen pitää tänä päivänä sijoittua keskelle palveluita ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä palvella asukkaita monipuolisesti niin vapaa-ajan kuin työelämän yhdistämisessä, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

- Jätkäsaaressa tarvitaan asumisoikeusasuntoja tuomaan alueelle erityisesti nuoria lapsiperheitä. Alue on suosittu ja siksi omistusasunnot kalliita. Asojärjestelmän etuna on, kynnys asukkaan tilantarvetta vastaavan asunnon hankkimiseen on huomattavasti matalampi kuin omistusasumisessa, korostaa Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä.

Kaupunki haki Jätkäsaaren palvelukortteleille toteuttajaa ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn avulla keväällä 2017, jonka jälkeen osapuolet ovat tarkentaneet korttelisuunnitelmaa ja neuvotelleet korttelin varausehdoista.

- Olemme erittäin ilahtuneita kilpailun lopputuloksesta ja siitä, että pääsemme kehittämään Jätkäsaarta yhdessä konsortion jäsenten kanssa. Korttelitalon ja Arkkitehtuurikoulu Arkin ympärille syntyy varmasti aivan uudenlaista, kaikkia jätkäsaarelaisia rikastuttavaa kaupunkielämää, sanoo projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupungilta.

Palvelukortteli sijaitsee maantieteellisesti keskellä Jätkäsaarta. Idässä ja etelässä alue rajautuu Hyväntoivonpuistoon, pohjoisessa Länsisatamankatuun ja lännessä Atlantinkatuun. Korttelissa on kaksi suojaisaa sisäpihaa sekä elävä, torimainen tapahtuma-aukio, jolle liiketilat, kylätalo ja Arkkitehtuurikoulu Arkki avautuvat. 

Jätkäsaaren palvelukortteliin suunnitellaan myös Suomen edistyksellisintä kaupunkiliikkumisen palvelukeskusta, josta jätkäsaarelaiset voivat valita aina kulloiseenkin tarpeeseensa sopivimman kulkuneuvon. Kortteliin sijoittuvasta keskuksesta löytyvät autojen sähkölatausmahdollisuus, yhteiskäyttöautoja sekä pyörien itsehuoltotilat. Katutasolle taas on sijoitettu kaupunkipyörät sekä pyörätelineet lyhytaikaiseen lukitsemiseen.


*Rakennuttajakumppanien lisäksi konsortioon kuuluu yhdeksän palvelukumppania: 24 Rental Network Oy, Arkkitehtikoulu Arkki Ry, Famifarm Oy (Järvikylä), Majoituspalvelu Forenom Oy, HOK-Elanto, Liikennevirta Oy, Mehiläinen Oy, Toughbyte Oy, City Dev Labs Oy.


Lisätietoja:

Esa Kankainen, toimitusjohtaja, Asuntosäätiö
Puhelin: 040 758 5580
esa.kankainen@asuntosaatio.fi

Jari Riskilä, toimitusjohtaja, Asokodit
Puhelin: 040 756 3817
jari.riskila@asokodit.fi