22.05.2017

Kauan eläköön asiakaskuuntelu!

Family Line Drawing

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan ja analysoidaan monin tavoin useissa yrityksissä. Myös meille asiakastyytyväisyys toimii ensisijaisen tärkeänä laatumittarina. Jatkossa pyrimme paneutumaan syvemmälle asiaan, sillä uskomme oikea-aikaisen asiakaskuuntelun johtavan parempiin tuloksiin. Usein voi olla kysymys yksittäisestäkin asiasta, joka on saattanut jäädä huomaamatta ja asiakaslupaus on aina enemmän kuin iskulause.

Perinteisten tyytyväisyyskyselyjen lisäksi olemme nyt tuomassa pikakommentointimahdollisuuden. Aina yksittäisen palvelukokemuksen jälkeen, asiakas saa sähköpostiinsa muutaman kysymyksen tuoreesta palvelukokemuksesta. Tällä tavoin myös asiakkaan on helppo antaa aito ja ajankohtainen palaute. Kysely toimii satunnaisotannalla erilaisissa asumisen vaiheissa.

Uudet reaaliaikaiset kyselyt on otettu käyttöön vaiheittain toukokuun alusta: ensin asumisoikeuspuolella asiakaspalvelun, myynnin ja reskontran piirissä myöhemmin myös vuokra-asiakkaillemme.