22.11.2017

Kruunuvuorenrannan arkkitehtuurikilpailun voitto JKMM Arkkitehdit Oy:lle


Asuntosäätiön ja Hartelan järjestämä arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut JKMM Arkkitehdit Oy:n ”Haakon”-ehdotuksen voittoon. Ehdotuksen pohjalta Helsingin Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdelle rakentuu korkeatasoinen korttelikokonaisuus,
jossa huomioidaan erilaisten asukkaiden monimuotoinen arki ja tarpeet. Asuntosäätiö rakennuttaa asumisoikeusasuntoja kahdelle tontille.

Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta luonnehti voittanutta ehdotusta näin:
”Haakon” on arkkitehtonisesti eheä kokonaisuus, josta syntyy miellyttävää ja mieleenpainuvaa asuinympäristöä. ”Haakon” on ammattitaitoinen ehdotus, jonka asuttavuus on erinomaista luokkaa. Asuntoratkaisut ovat kilpailun parhaimpia. Toisistaan poikkeavista asuntorakennustyypeistä on koottu nykyaikainen, miellyttävä asuntokorttelikokonaisuus.

- Huolimatta siitä, että kaavoitus antoi tiukat raamit suunnittelulle, kilpailuun osallistuneet olivat onnistuneet luomaan erityyppisiä ratkaisuja. JKMM:n ehdotuksessa kuitenkin erityisesti asuntopohjat erottuivat edukseen, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Kilpailualue käsitti korttelin 49273 lännenpuoleisimman osan, jolla sijaitsee neli-viisikerroksinen lamelli (madaltuen Pojamakadulla kolmikerroksiseksi), kaksi kaksikerroksista pientaloa ja molempien yhteydessä kahdeksankerroksinen torniosa. Kilpailualueen tonteilla 1,2,4 ja 12 on rakennusoikeutta yhteensä 13 600 k-m2.

Asuntosäätiö rakennuttaa kortteliin ARA-rahoitteisia asumisoikeusasuntoja tonteille 4 ja 12. Hartela toteuttaa korttelin tonteille 1 ja 2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli suunnitella asemakaavan mukaisesti erilaisia asuinkerros- ja kaupunkirivitalotyyppejä, jossa toiminnalliset, esteettiset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti.

JKMM Arkkitehtien kilpailutyöryhmää vetänyt Juha Mäki-Jyllilä kertoo, että työryhmä lähti luomaan mielenkiintoista maamerkkiä Kruunuvuorenrannan uuteen merelliseen kaupunginosaan:

- Korttelia reunustavien lamellitalojen rauhallisen horisontaalit tiilijulkisivut sekä 8-kerroksiset veistokselliset pistetalot luovat arvokkaalle paikalle mieleenpainuvan kokonaisuuden. Suurin osa asunnoista on suunnattu länteen kohti merimaisemaa tai sitten ne suuntautuvat suojaisalle mutta avaralle sisäpihalle. Lamellitalon ylimmän kerroksen asunnot terasseineen, kaksikerroksiset rivitaloasunnot omalla sisäänkäynnillä sekä tornin ullakkoasunnot tuovat ainutlaatuisen lisän korttelin monipuoliseen asuntovalikoimaan, kuvailee Mäki-Jyllilä työryhmän suunnitelmaa.

 

Merellisestä kaupunginosasta muodostuu lähivuosina merkittävä uusi asuinalue

Helsingin Kaupungin tontinluovutuskilpailun tuloksena korttelin kehittäjäkonsortioksi valittiin keväällä 2017 A-Kruunu, Asuntosäätiö, Hartela ja Saraco D&M. Suunnittelu käynnistyy voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta heti, ja rakentaminen alkaa arviolta vuodenvaihteessa 2018-19. Kortteli valmistuu näillä näkymin vuonna 2021.

Kruunuvuorenrannan kortteliin nousee vapaarahoitteisia ja hitas-ehtoisia omistusasuntoja, vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja, jotka sopivat eri ikäryhmille ja perhemuodoille. Mukana on myös ryhmärakennuttamishanke sekä uusi konsepti ryhmävuokraukseen. Lisäksi korttelin teemana ovat monipuoliset asumisen hallintamuodot ja valaistuksen käyttö korttelin asumisviihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Komealle paikalle Laajasalon länsirannalle rakentuvalle Kruunuvuorenrannalle avautuvat

upeat näkymät merelle. Alue käsittää kuusi kilometriä rantaviivaa, kartanopuistoja ja kaunista luontoa. Alue vapautui rakentamiselle, kun Laajasalon öljysataman toiminnot päättyivät muutama vuosi sitten. 12 500 asukkaan Kruunuvuorenrannan asuntorakentaminen on alkanut vuonna 2014. Kruunuvuorenrannassa monet asuintalot sijaitsevat aivan veden äärellä ja vielä useammasta on merinäköala. 2020-luvun loppuun mennessä on rakennettu noin 6 000 asuntoa.

 

Kilpailun voittaja

Nimimerkki: ”Haakon”

Tekijät: JKMM Arkkitehdit Oy

 

JKMM KILPAILUTYÖRYHMÄ

 

Juha Mäki-Jyllilä                   arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija

Asmo Jaaksi                         arkkitehti SAFA                                         

Teemu Kurkela                    arkkitehti SAFA

Samuli Miettinen                  arkkitehti SAFA

Salla Oikkonen                    arkkitehti SAFA

Kristian Forsberg                 arkkitehti SAFA

Sini Rahikainen                    arkkitehti SAFA

Katariina Knuuti                   arkkitehti SAFA

Kristian Forsberg                 arkkitehti SAFA

Jaana Miettinen                   arkkitehti yo

Henri Suorsa                       arkkitehti yo

Tuomo Toivola                     arkkitehti yo

Peter Vuorenrinne                designer