25.03.2019

Asuntosäätiön kiinteistökannan energiankulutus laski 2,3 %

Earth_hour_energia_Asuntosäätiö

Asuntosäätiön tavoitteena on aktiivisesti etsiä ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Vuonna 2018 onnistuttiin laskemaan koko kiinteistökannan energiankulutusta jopa 2,3 %. Toimitusjohtaja korostaa vastuullisuutta tulevaisuuden asumisessa.

- Kukaan vastuullinen toimija ei voi sivuuttaa ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että kiinteistökantaamme ylläpidetään mahdollisimman energiatehokkaasti ja asukkaat voivat kokea tekevänsä ympäristöteon asumalla asunnoissamme, painottaa toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Kankaisen mukaan yhä useampi asukas kiinnittää huomiota asumisen ympäristövaikutuksiin. Asia tulee ilmi asiakastyytyväisyystutkimuksissa, asunnonhakutilanteissa ja asukashallinnossa toimivien asukasaktiivien kautta.

- Meillä on massaetu puolellamme yli miljoonan asuinneliön kautta. Siksi viime vuoden 2,3 prosentin energiansäästö kiinteistökannassamme tarkoitti merkittävää saavutusta. Saimme pidettyä asumiskustannukset kurissa, mutta samalla vaikutimme laajemmin vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Asuntosäätiön kaltaisen toimijan teoilla on laaja yhteiskunnallinen merkitys, korostaa Kankainen.

Kankainen toteaa onnistumisten kannustavan toimimaan jatkossakin.

- Asuntosäätiön tavoitteena on tarjota hyviä, kohtuuhintaisia asuntoja kaikille ja hyvään asumiseen kuuluu myös vastuu ympäristöstä. Energiansäästöön liittyvät ja muut vastaavat onnistumiset tuovat meille kustannussäästöjen lisäksi positiivista asiakaspalautetta ja siten lisämotivaatiota työhömme, toteaa Kankainen.

Kustannussäästöt siirtyvät suoraan asukkaiden vastikkeisiin. Asuntosäätiön asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen vastike- ja vuokranmäärittely perustuu omakustannusperiaatteeseen. Asuntosäätiö ei myöskään jaa osinkoja kenellekään.

- Perustajien määrittelemät yleishyödylliset arvot ohjaavat yhä toimintaamme. Yksi keskeinen arvotekijä on, ettei säätiö tulouta toiminnasta kenellekään osinkoja, vaan kaikki mahdollinen tulo käytetään sääntöjen mukaan toiminnan kehittämiseen, toteaa Kankainen.

Asuntosäätiö on toteuttanut monenlaisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä toimenpiteitä kiinteistöissään. Asukkaille ko. toimenpiteistä kerrottiin Kotimaisema-lehden koosteessa.