25.10.2017

Oikaisuvaatimus 24.10.2017 - Helsingin Sanomat


Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy eli Asokodit esittää oikaisuinaan Helsingin
Sanomien artikkeliin ”Suomen suurimman asumisoikeusyhtiön väitetään
nyhtäneen vuosia liian suuria vastikkeita – Asukkaat nostivat joukkokanteen
Asokoteja vastaan” (HS 24.11.2017) seuraavaa:


Asiassa ei ollut kyse joukkokanteesta vaan 21 erillisestä kanteesta, jotka käräjäoikeus oli yhdistänyt käsiteltäväksi yhdessä. Asokodit on vaatinut kaikkien kanteiden tutkimatta jättämistä tai hylkäämistä. Asokodit on menetellyt lain mukaisesti vastikkeita määrittäessään.

Kuluttajariitalautakunta ei ole vahvistanut asumisoikeuslain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun ns. vertailuvuokran sisältöä ja yleispätevää tulkintaa. Kuluttajariitalautakunnassa vireillä olleessa HS:n artikkelissa viitatussa asiassa valittajat olivat perustaneet vaateensa sekä väitteeseen omakustannusperiaatteen vastaisesta vastikkeesta että asumisoikeuslain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetun ns. vertailuvuokran ylittämiseen. Kuluttajariitalautakunta oli kyseisten asumisoikeuden haltijoiden asiassa katsonut, että Kuluttajariitalautakunnalla olleen aineiston perusteella valittajan kohteen todelliset kustannukset olisivat jääneet epäselväksi, minkä vuoksi Kuluttajariitalautakunnan mukaan tuossa tilanteessa käyttövastikkeen lainmukaisuus olisi arvioitavissa suhteessa julkiseen tilastoaineistoon. Kuluttajariitalautakunnan päätös
ratkaisusuositukseksi ei ollut yksimielinen.

Käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa kantajat eivät sen sijaan ole väittäneet vastikettaan omakustannusperiaatteen vastaiseksi. Kuluttajariitalautakunnan päätös ei siis koske samankaltaista asiaa, josta on kyse käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa oli kysymys siitä, miten ns. vertailuvuokra tuli kunkin huoneiston osalta määrittää. Asiassa ei ollut siten kysymys Asokotien käyttövastikkeiden kohtuullisuudesta, omakustanteisuudesta tai niiden tasaamisesta eri talokohteiden kesken. Asiassa ei ollut myöskään kysymys asukkaita kohtaan olevan tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä taikka kirjanpitoa- ja tilintarkastusta koskevien ohjeiden noudattamisesta.