30.06.2020

Mitä tekee asukasmanageri?

asukasmanageri_asuntosaatio

Pekka Kivistö, asukasmanageri

Työni pääpaino on asukasyhteistyössä ja sen kehittämisessä. Tärkeä tehtäväni on pitää
yhteyttä asukkaisiimme ja luoda kaikin puolin hyvin toimiva vuorovaikutus.

Olennaisena osana työtäni on lähes 20 alueella järjestettävät Asokotien asukastoimikuntien puheenjohtajatapaamiset. Olen alkuvuoden kiertänyt pitämässä tapaamisia yhdessä kiinteistöpäälliköiden ja isännöitsijöiden kanssa. Itselleni tilaisuudet ovat olleet oivallisia tilaisuuksia tutustua puheenjohtajiin sekä kuulla heidän ajatuksiaan asumisesta laajalla skaalalla.

Puheenjohtajatapaamisissa olemme esitelleet asukasyhteistyötämme, palvelukeskuksen
toimintaa ja Kotikulma-asukasportaaliamme. Lisäksi käymme läpi valtakunnallisen
asukaskyselyn tuloksia ja viihtyvyysremonttikonseptia sekä kerromme kiinteistönhuollon
uudistuksista. Keskustelu on ollut vilkasta ja olemme saaneet monipuolista palautetta. Kaikki palaute on toivottua, jotta osaisimme kehittää asumista ja palveluita yhä paremmaksi.

Tapaamiset ovat hedelmällisiä varmasti myös asukastoimikuntien puheenjohtajille. He saavat tilaisuuden kertoa niin toisilleen kuin meillekin paikallisen asoasumisen asioista.

Olen mukana myös puheenjohtajista valitussa kehitystyöryhmässä. Pidän kehryä erinomaisena paikkana viestittää asumisen asioita niin asukkaitten kuin yhtiön asioissa. Samantyyppisestä yhteistoiminnasta minulla on yli kymmenen vuoden kokemus aikaisemmasta työpaikasta.

Olen kokenut työni ja työyhteisön uudistuvassa organisaatiossa positiivisesti. Asokodit on mielenkiintoinen työpaikka, koska täällä kehitetään jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä työtä. Koen myös, että asukashallintojärjestelmä toimii Asokodeilla hyvin ja asukkaat viihtyvät kodeissaan.

Ajattelen, että niin työyhteisössä työskentelyssä kuin asukastoiminnassa tavoite on löytää yhteistyössä asumisen asioihin paras ratkaisu.