30.06.2020

Mitä tekee hallinnollinen isännöitsijä?

hallinnollinen_isannoitsija_asuntosaatio

Ilpo Marjeta, hallinnollisen isännöinnin tiimiesimies

Aloitin viime syksynä pääkaupunkiseudun isännöinnin esimiehenä. Hallinnollisen isännöinnin tiimiin kuuluu 10 työntekijää, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Toimenkuvani on ihan uusi ja juuri siksi erityisen mielenkiintoinen. Pääsee kehittämään isännöintiä yhä enemmän asukkaita palvelevampaan suuntaan.

Työskentelin aiemmin 30 vuotta asiakaspalvelutehtävissä kaupan alalla. Entisestä työurasta on ollut suuri apu, sillä isännöinti vaatii erityisesti vuorovaikutustaitoja. Täytyy tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Korostan vuorovaikutustaitoja myös esimiestyössä ja pidän tärkeänä omalla esimerkillä johtamista. Asiat pitää tehdä itse hyvin ja oikeudenmukaisesti.

Tämä kevät on ollut poikkeuksellinen koronaepidemian takia. Teemme etätöitä ja hyödynnämme tietotekniikkaa palavereiden pitämiseen. Onneksi perustyön hoitamiseksi järjestelmät ovat kunnossa. Esimerkiksi palvelukeskuksen merkitys on korostunut tänä keväänä, kun vikailmoituksiin liittyvät toimet ja tekemisen valvonta on pystytty hoitamaan mahdollisimman vähillä kohdekäynneillä.

Myös asukaskokoukset on siirretty syksyyn. Asukaskohtaamiset ovat mielestäni tärkeitä tilaisuuksia oppia tuntemaan toinen toisensa. Sitä kautta asioiden hoitaminen helpottuu.

On asioita, jotka on parempi hoitaa kasvotusten, jolloin pystyy havaitsemaan muutakin kuin sanallista viestintää. Elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat jossain määrin lisääntyneet, mikä koskee kaikentuloisia ihmisiä. Isännöintiin liittyy siksi yhä enemmän sosiaalisen isännöinnin elementtejä. Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös sosiaalihuollon kanssa, jotta asukkaiden ongelmat saataisiin selvitettyä.

Suurin osa työstämme on kuitenkin yhä edelleen tavanomaisia asumiseen liittyviä asioita kuten budjetointia, korjaustoimien järjestämistä, muutostöihin liittyviä toimenpiteitä tai asukashallintoon liittyviä asioita.