30.10.2017

Jari Riskilä Asokotien uudeksi toimitusjohtajaksi

jari riskila-9_vaaka 72 dpi_17x10 cm

Asokotien uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu varatuomari Jari Riskilä (53). Riskilä siirtyy tehtäväänsä NAL Asunnot Oy:n toimitusjohtajan paikalta ja aloittaa Asokodeilla ensi vuoden alussa.

- Riskilällä on monipuolinen kokemus merkittävän kiinteistökannan omistajuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta, jonka rooli korostuu asiakaspalvelulähtöistä strategiaa toteutettaessa. Hän on oikea henkilö viemään eteenpäin sekä yhtiötä että asumisoikeusjärjestelmää, jonka lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa, toteaa Asokotien hallituksen puheenjohtaja Esa Kankainen.

Asumisoikeusasumisjärjestelmään Riskilä on perehtynyt jo aiemmissa työtehtävissään.

- Asumisoikeusasunnoilla on kysyntää kaikenikäisten asunnontarvitsijoiden keskuudessa. Aion tehdä töitä sen eteen, että Asokotien rooli uusien asuntojen tuottajana vahvistuu ja että yhtiö tullaan näkemään aktiivisena järjestelmän kehittäjänä. Sitä kautta voimme olla vahvistamassa myös Asuntosäätiön toimintaa, toteaa Riskilä.

Riskilä pitää myös tärkeänä avointa ja läpinäkyvää toimintaa sekä korostaa asukasyhteistyön merkitystä Asokotien kaltaisen yhtiön toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kankainen, Asokodit, puhelin 040 758 5580
Varatuomari Jari Riskilä, puhelin 040 756 3817